fbpx

Az UCI elnökének hazai látogatása, és ami az esemény hátterében van

Múlt héten Magyarországon járt a világ kerékpársportját vezető Union Cycliste Internationale (UCI) első embere, Pat McQuaid, a szervezet elnöke. Nem sűrűn jár hazánkban hasonló rangú sportvezető, a sportág közel 120 esztendős hazai története során ez volt a negyedik alkalom. Pontosan ennek fényében különös, hogy a látogatás a hazai kerékpáros szaksajtó teljes kizárása mellett zajlott (ez végül nem sikerült maradéktalanul), továbbá – mint az a későbbiekben kiderül – a magyar kerékpársportot nemzetközi szinten kizárólagosan képviselő Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnökét sem informálták kellőképpen a látogatásról.

Az eset körülményeiről a két érdekeltet kérdeztem meg: Törzsök Zsoltot, a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség (MKSZSZ) elnökét és Sipiczki Róbertet a Magyar Kerékpársportok Szövetsége (MKSZ) elnökét. Szót kap továbbá, és benyomásairól mesél a Bringahíradó munkatársa, Takács Tamás is, aki agilitásának köszönhetően mégis ott lehetett az UCI elnök részvételével zajló Central European Tour sajtótájékoztatón, így mikrofonvégre kaphatta Pat McQuaidot.

A helyzet értelmezéséhez röviden ismertetném a hazai kerékpáros sportvezetés struktúráját. A XX. század hetvenes-nyolcvanas éveiben két új szakág alakult ki a kerékpársportban, a hegyikerékpár – avagy mountain bike – és a BMX. Ezen szakágak hivatalos hazai meghonosítására a kilencvenes évek elején került sor, meglehetősen szerencsétlen módon. A két új szakág képviselői ugyanis nem az akkori Magyar Kerékpáros Szövetségen (MKSZ) belüli szakágként kezdték szervezni a hazai sportéletet, hanem önálló szakszövetséget alapítva attól teljesen függetlenül. A sporttörvény változása miatt ezt az állapotot meg kellett szüntetni, így 2004-ben az addig különálló módon működő három szakszövetség szakági szövetségként működik tovább, föléjük pedig ernyőszövetségként az újonnan alakult Magyar Kerékpársportok Szövetsége (szintén MKSZ mozaikszóval) került. Erre a lépésre már csak azért is szükség volt, mert a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) csupán egyetlen nemzeti szakszövetséget ismer el. Innentől kezdve az Magyar Kerékpársportok Szövetsége (MKSZ) égisze alatt működik tovább a három szakági szövetség, a klasszikus szakágakat (országút, pálya, terem, terep) tömörítő Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség (MKSZSZ), a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség (MMTBSZSZ) és a Magyar BMX Cross-Triál Szövetség (MBMXSZ).

Most pedig következzenek a kérdések és a válaszok. A cikk szerkezete innentől kezdve a következő: félkövérrel szedve a narratív szövegek, dőlt félkövérrel a kérdések, míg normál, kiemelés nélküli kivitelben a válaszok olvashatók.

A Central European Tour sajtótájékoztatója, mely az UCI elnök részvételével zajlott

A Central European Tour sajtótájékoztatója, mely az UCI elnök részvételével zajlott

Törzsök Zsolt MKSZSZ elnök egy hivatalos közleményben válaszolt április 27-én az április 23-án elküldött kérdéseimre. Ugyanezt a közleményt azonban április 25-én körlevélben kiküldte az MKSZSZ-hez kötődő tagszervezeteknek és sportvezetőknek, majd ugyanezen a napon közzétette az egyik kerékpáros portál a témával foglalkozó blogbejegyzésének kommentjei között. A közleményben foglaltak és a feltett kérdések között vannak ugyan átfedések, de a lényeges kérdésekre nem érkeztek válaszok. Pontosan ezért fontosnak tartom közzétenni az eredeti kérdéssort, mely így nézett ki:

– Milyen célja volt az UCI elnök látogatásának?

– Ez egy hivatalos látogatás volt, avagy magánlátogatás?

– Miért Sutkó Mihály hívta meg az UCI elnökét, és nem Sipiczki Róbert, a magyar kerékpársportot az UCI felé kizárólagosan képviselő Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöke?

– A magyar kerékpársport vezetői részéről kik fogadták és látták vendégül az elnököt?

– Mi volt az UCI elnök látogatásának pontos programja?

– A látogatással és az előzményekkel kapcsolatos közlemények miért csak a www.kerekparsport2000.hu honlapon jelentek meg és miért nem kerültek ki az MKSZSZ honlapjára, az mksz.com-ra, illetve miért nem kapta meg a hazai kerékpáros szaksajtó?

– Miért próbálta a közleményeket kiadó MKSZSZ azt a látszatot kelteni, mintha most járna Magyarországon először ilyen magas rangú kerékpáros sportdiplomata?

– A közleményeket szignáló Kassai János MKSZSZ sajtófőnök fizetésért avagy társadalmi munkában végzi a feladatát?

– Amennyiben Kassai János valóban az MKSZSZ sajtófőnöke, miért kizárólag a Kerékpársport 2000 SE / Alapítvány honlapján jelentek meg az UEC kongresszusról és az UCI elnökének látogatásáról írott beszámolói?

– A Kerékpársport 2000 SE által szervezett Central European Tour sajtóközleményét miért az MKSZSZ sajtófőnöke készíti?

– Miért nem hívták meg az UCI elnök vendéglátói a vezető hazai kerékpáros médiumok képviselőit a látogatással kapcsolatos eseményekre?

– Kik voltak jelen a magyar sajtó részéről az UCI elnök látogatásával kapcsolatos eseményeken?

– A Bringahíradó munkatársát az MKSZSZ hívta meg a sajtótájékoztatóra, és bízta meg annak dokumentálásával, vagy őt mindössze nem érdekelte, hogy nem hívták meg, és kötelességének érezte ennek ellenére, hogy tudósítson az eseményről?

– Kérte részetekről valaki arra a velo.hu honlap stábját, hogy levegyék a „Titokban járt Magyarországon az UCI elnöke” című kiemelt cikküket a honlapjukról, vagy maguktól döntöttek így?

– Hogyan informáltátok az UCI elnökét, mit képvisel az Amatőr Kerékpáros Egyesületek Szövetsége Magyarországon?

– Miért erősíti folyamatosan az MKSZSZ az AKESZ-t saját magával szemben?

– Tudta-e az UCI elnöke, hogy az MKSZSZ csupán egy szakági szövetség, és nem az egész hazai kerékpársportot képviseli?

– Az UCI elnöke a Bringahíradó interjúja alapján a magyar kerékpársport legfőbb problémáját ebben látja: „A legnagyobb problémának azt látom, hogy négy külön szövetség működik egymástól elszeparálva. Próbáltam informálódni erről és megpróbálok segíteni, hogy változzon ez a rendszer. Per pillanat megoszlanak az erőforrások, a szakágak külön-külön dolgoznak magukért, pedig profi módon működtetni csak egyetlen szövetséget lehet, ami egységesen felel az összes szakágért. Példaként említhetném az önök versenyzőjét, Bodrogi Lászlót, aki most francia színekben versenyez, ő szintén ennek a rossz szövetségi struktúrának lett az áldozata, nem kapva megfelelő háttértámogatást világbajnokságokon. Csak akkor van esély, hogy profizmus legyen a sportágban, ha elindul a munka egységes irányba. A szervezeti átláthatatlanságot tartja – négy szövetség.” Te személy szerint hogyan vélekedsz erről?

– Milyen lépéseket kívánsz tenni annak érdekében, hogy a meglévő szervezeti struktúra előnyére változzon?

– Milyen egyéb hozzáfűznivalód van a történethez?

Minderre Törzsök Zsolt MKSZSZ elnök ezt a közleményt küldte el a Bikemagnak címezve, melyet változtatás és kommentár nélkül közlünk:

Tisztelt Sportbarátok !

Néhány, az UCI elnökének látogatásával kapcsolatos komoly tévhitet szeretnék eloszlatni.

Egyesek azt állítják, hogy senkinek sem volt tudomása az UCI elnök látogatásáról, ami nem igaz. Ennek alátámasztásául álljon itt egy idézet a velo.hu márciusi cikkéből: „Wojciech WALKIEWICZ az Európai Kerékpáros Szövetség elnöke közbenjárására, és Sutkó Mihály meghívására áprilisban villámlátogatást tesz Magyarországon, az UCI elnöke, aki a júliusi a Central-European Tour nemzetközi kerékpáros verseny-sorozat országos sajtótájékoztatójára érkezik majd hazánkba.

Az MKSZSZ honlapja a látogatást megelőző hetekben technikai okokból – Szórádi Balázs sajnálatos balesete miatt – valóban nem került frissítésre, de már hetekkel korábban tudni lehetett, hogy a Central European Tour áprilisi sajtótájékoztatójára érkezik az Elnök Úr, ahogyan a fenti link is mutatja. Komolyan nem értem, hogy miért áll érdekében egyes kerékpáros médiumoknak úgy feltüntetni az UCI elnök látogatását, mintha ez titokban történt volna. Azt sem értem, hogy a Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnökének miért fáj az, ha az UCI elnöke részt vesz egy országúti kerékpáros verseny sajtótájékoztatóján Magyarországon. Szinte már felmerül a gyanú, hogy a fenti két érthetetlen dolog között valamilyen összefüggés van esetleg.

Teljességgel érthetetlen, hogy Sipiczki Úr hogyan merészeli azt állítani, hogy az UCI elnökét „rászedték”, amikor már a márciusi meghívás során egyértelmű volt számára, hogy egy országúti kerékpárverseny sajtótájékoztatójára hívjuk, és az országúti szakágért felelős magyarországi képviselőkkel beszélt.

Teljességgel érthetetlen továbbá az, hogy Sipiczki Úr miért feltételezi azt, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság, vagy bárki más az állami sportvezetésből nem ismeri a magyar kerékpársport szervezeti struktúráját és „megvezethető” abban a tekintetben, hogy ki jelent meg a Central European Tour sajtótájékoztatóján.

Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság Elnöke McQuaid Úr jó ismerőse a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban való közös részvételből kifolyólag, ezért szívesen találkozott vele. Az Elnök Úrral a versennyel kapcsolatos esetleges védnökség, valamint egy fedett fa kerékpárpálya építésének lehetőségével összefüggésben tárgyaltunk. A Magyar Kerékpársportok Szövetsége korábban többször kinyilvánította, hogy ezt nem tartja fontosnak. Szerencsére a Köztársasági Elnök Úr másként gondolkodik.

Még egyszer akkor, hogy egyértelmű legyen a dolog: Az UCI elnöke azért érkezett hazánkba, mert az egyik legjelentősebb magyar UCI országúti verseny szervezője meghívta, hasonlóan az UEC elnökének tavalyi látogatásához. Eredetileg a versenyre érkezett volna, de sajnos az időpont nem felelt meg neki, ezért választottuk azt a megoldást, hogy a verseny sajtótájékoztatóján vegyen részt. Az UEC elnök tavalyi látogatásával senkinek nem volt problémája, komolyan nem értjük, hogy most mire ez a nagy felháborodás.

2. Az UCI elnökével találkozott Sipiczki Úr, az MKSZ elnöke/MMTBSZ elnöke, az MBMXSZSZ újdonsült elnöke, illetve az MKSZ egyik alelnöke is. Továbbá az AKESZ és a KMSZ elnökei is. Ennek megfelelően az állítás, hogy senki nem tudott róla, szintén nem állja meg a helyét. (megjegyzés: az AKESZ szervezetével a kapcsolatunk kiváló és kölcsönös együttműködésen alapszik – lásd itt)

Hogy a meghívás miért nem Sipiczki Elnök Úr fejéből pattant ki, azt nem tudom, de emlékezetem szerint regnálása óta az Elnök Úr egyetlen UCI közgyűlésen sem vett részt, illetve senkit sem küldött maga helyett.

3. Az UCI elnökének egyértelmű üzenete volt, hogy egységre van szükség a kerékpársportban, és valamennyi szakágnak erre kell törekednie. Ezt a célt semmi esetre sem szolgálják azon közgyűlési jegyzőkönyvek, amelyekben rögzítettek szerint Sipiczki elnök úr küldetése az, hogy kivezesse a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetséget az MKSZ béklyójából, és önállósíthassa azt.

4. Szintén nem szolgálja a fenti célt az, hogy a szakágak nincsenek egy mércével mérve. Az MMTBSZ csak jellemzően 1 éves késéssel fizeti be a versenyengedélyeket az MKSZ-nek, nyilván a többségben lévő MMTBSZ által delegált elnökségi tagok tudtával és beleegyezésével. Természetesen az MKSZ elnöke és az MMTBSZ elnöke egy és ugyanaz a személy.

5. Nem szolgálja az egységet az sem, hogy az MKSZSZ évek óta nem tud hozzájutni azokhoz az MKSZ-szel szembeni kintlévőségekhez, amelyek MKSZ elnökségi döntések sorozatával és szerződésekkel lettek megerősítve.

6. A korábban közzétettek szerint én és a „bandám” vagyis az MKSZSZ elnöksége, az országúti szakág vezetése és egyéb tisztségviselői nemcsak „nagyon rossz emberek” hanem hihetetlenül jó színészek is vagyunk, akik a teljes állami vezetést, az UCI elnökét és minden magyar állampolgárt sikeresen átvertünk. Ezek alapján sok hiszékeny ember él hazánkban, beleértve azokat is, akik nyugodtan mondhatták volna, hogy nem tudunk fogadni, mert Ti nem az MKSZ vezetése vagytok… De nem tették.

7. Sipiczki Elnök Úr arról is elfelejtette tájékoztatni a közvéleményt és a szakágakat, hogy az MKSZ nevében sikertelen tárgyalásokat folytatott az egyik legnagyobb magyar vállalattal. Rossz nyelvek szerint a tárgyalások kudarcának egyik oka az, hogy ezt a vállalatot jobban érdekelte az országúti kerékpározás, mint a hegyi kerékpározás. Ez a fajta megközelítés szintén nem azt támasztja alá, hogy az MKSZ jelenlegi vezetése egyformán tartja szem előtt valamennyi szakág érdekeit. Erről szívesen vennénk némi felvilágosítást az Elnök Úrtól annak érdekében, hogy a rosszindulatú feltételezések eloszlathatóak legyenek.

8. Szintén nem szolgálja a szakágak közötti együttműködést az, hogy az idei év elején legnagyobb megdöbbenésünkre megpróbáltak kitenni abból az irodából, ahol a szövetségünk alapítása óta, vagyis pontosan 117 éve működik. Az MKSZ próbálta a teljes irodát kibérelni, azzal az indokkal, hogy „az MKSZSZ úgysem tud fizetni”.

Mindezeket figyelembe véve kétségesnek tartom azt, hogy a jelenlegi MKSZ vezetés alkalmas valamennyi szakág érdekeinek a képviseletére. Amennyiben az MKSZ Elnöke és Elnöksége nem áll készen arra, hogy sürgősen változtasson az efféle megosztó működésen, alighanem erősen megkérdőjelezhető az alkalmasságuk a kerékpársport különböző szakágainak képviseletére.

Balról Pat McQuaid UCI elnök, jobbról Törzsök Zsolt MKSZSZ elnök

Balról Pat McQuaid UCI elnök, jobbról Törzsök Zsolt MKSZSZ elnök

Sipiczki Róbert MKSZ elnök ezzel szemben legnagyobb örömömre valóban a kérdéseimre válaszolt, lássuk hát ugyanezt az ő nézőpontjából:

Bikemag: – Egy kerékpárverseny szervezője jogosult-e arra, hogy az UCI elnökét Magyarországra hívja? Egy ilyen meghíváshoz szükséges-e a magyar kerékpársportot az UCI felé képviselő MKSZ jóváhagyása?

Sipiczki Róbert: – Idézet az MKSZ alapszabályából:

„4.§
(1) A Szakszövetség tagja a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnek (UCI), amelynek alapszabályát, szabályzatait és határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.
(2) A Szakágak hivatalosan csak a Szakszövetségen keresztül – annak előzetes egyetértése mellett – tarthatnak kapcsolatot az UCI szakági egységeivel.”

Az UCI Elnök meghívásának szervezése 2010. őszén kezdődött. A meghívásra illetve az UCI Elnökével történő közvetlen kapcsolatfelvételre sem felhatalmazást sem megbízást nem kapott sem Törzsök Zsolt, sem Sutkó Mihály, sem pedig Kovalóczy Áron.

– Tudtál-e előzetesen arról, hogy a Central European Tour főszervezője, Sutkó Mihály meg kívánja hívni az UCI elnökét Magyarországra?

– Nem tudtam.

– Mikor derült ki számodra a meghívás ténye?

– Egész pontosan 2011. Március 13-án

– A velo.hu kerékpáros portálon a témával kapcsolatosan megjelent blogbejegyzéshez hozzászólva ezt írod: „A látogatás előtt néhány nappal az UCI elnöke rájött, hogy csúnyán rászedték. Ezt követően kérte és követelte, hogy a program során találkozhasson az MKSZ elnökével és elnökségével.” Konkrétan mire jött rá az UCI elnöke?

– 2011. március 18-án az alábbi levelet írtam Törzsök Zsoltnak:

„Tisztelt MKSZSZ Elnök Úr, Kedves Zsolt!

Örömmel vettem hírét, hogy az UEC közgyűlésen (MKSZ delegáltként) történt találkozó alkalmából az UCI Elnökét meghívtad Magyarországra.

Mint az MKSZ Elnöke kérlek, hogy a meghívás körülményeiről és tárgyáról HIVATALOS tájékoztatást küldeni szíveskedjél. Tájékoztatlak, hogy az UCI Elnökének HIVATALOS jellegű látogatása csak és kizárólag az MKSZ, mint az UCI felé kizárólagos képviselettel rendelkező magyarországi szervezet égisze alatt történhet meg. Magán jellegű látogatás természetesen megtörténhet ettől eltérő körülmények között is. Kérlek tájékoztass a látogatás ilyen jellegű minősítéséről.

Jelzem továbbá, hogy az állami szervek, az állami sportvezetés illetve az MOB bevonása ilyen irányú eseményre szintén az MKSZ feladata és jogosítványa. 2011. március 23-ig távol-keleti üzleti úton vagyok, ezért mielőbbi válaszodat e-mailben várom.

Üdvözlettel:

Sipiczki, Róbert

elnök – MKSZ”

Erre az alábbi tartalmú választ kaptam március 21-én:

– Az UCI elnök Sutkó Mihály meghívására, magáncélú látogatásra érkezik Magyarországra.
– Ha kíváncsi vagyok a részletekre, hívjam fel Sutkó Mihályt.

Talán az olvasó is érzi a válasz fonákságát. Természetesen nem kívántam „szívességet kérni” Sutkótól, hogy „Misa, ugyan áruld már el, hogy mikor is jön az UCI elnök pontosan”. Ez nem így működik…

Ehelyett március 24-én levelet intéztem az UCI elnökéhez. Igen, ahogy illik, mint Elnök az Elnöknek. A protokollnak megfelelő udvariassággal jeleztem neki, miszerint tudomásomra jutott, hogy magánjellegű látogatást tesz Magyarországon. Érdeklődtem utazásának részletei felöl is, hiszen Törzsökék ezt nem kívánták tudtomra adni. Másfelől jeleztem, hogy amennyiben mégis lehetősége nyílna arra, hogy látogatását hivatalossá kiterjessze, úgy az MKSZ elnöke és elnöksége nagy megtiszteltetésnek venné Őt fogadni és vendégül látni.

Az UCI elnöke április 1-jén kelt válaszának tartalma:

– „meglepetésének” adott hangot, miszerint nem tudok az ügyről, mindenesetre leveléből értesültem első alkalommal, hogy április 20-án érkezik.
– látogatását egyértelműen hivatalosnak minősítette, arra is kitérve, hogy mint ilyen, az MKSZ elnökének bevonása természetes és elvárt.
– egyúttal határozottan felhívta Törzsök figyelmét (ő is megkapta másolatban levelet), hogy az MKSZ elnökének és elnökségének útmutatása és kívánsága szerint kell a látogatásnak lefolynia.

Az MKSZ elnökségének 2011. április 4-én megtartott elnökségi ülésére felkértem Törzsök Zsoltot, hogy jelenjen meg. Ezt meg is tette Kovalóczy Áron társaságában. Az ülésen heves szóváltás alakult ki (közben Sutkó Mihály telefonon jelezte, hogy a Sipiczki Róbertet nem ismeri el MKSZ elnöknek), de végül az Elnökség jelenlétében Törzsök ígéretet tett arra, hogy az UCI elnök látogatásának szervezését és az UCI felé történő kommunikációt átadja az MKSZ-nek, illetve együttműködést biztosít. Ígéretet tett továbbá arra is, hogy másnap délig a látogatás szervezésének eddigi állásáról az MKSZ felé tájékoztatást ad. Az elnökség ezt megnyugtató és biztató megállapodásnak vélte. (Részletek az MKSZ elnökségi ülés jegyzőkönyvében)

A kerékpársport iránt érdeklődő olvasó talán már ki tudja találni, hogy a fenti megállapodást Törzsök már megkötésekor sem gondolta komolyan. Továbbra is folyt a direkt kommunikáció az UCI felé az MKSZ negligálásával.

Az MKSZ elnökeként kénytelen voltam április 6-án újabb levelet intézni az UCI elnökéhez. Jeleztem a kialakult állapotot és azt is, hogy látogatásának rangja és méltósága kerül ilyen módon veszélybe és fontolja meg, hogy kiteszi-e magát ennek. Miután többek között Schmitt Pálhoz is bejelentették, nyilván udvariatlanságnak tartotta volna, ha látogatását törli. Viszont április 12-i levelében határozott elvárását fogalmazta meg Törzsök felé, hogy a tervezett programok között szereplő ebédek legalább egyikén szeretne találkozni az MKSZ elnökével és elnökségével. Törzsök az UCI elnök nyomására április 14-én kénytelen volt részemre (ha nem is az MKSZ elnökségének részére) meghívót küldeni a közvetlen elutazás előtti ebédre. Az itt töltött 30 órából másfélre.

– Szintén a korábban említett blogbejegyzéshez hozzászólva azt állítottad, hogy az MKSZSZ elnöke és a Central European Tour főszervezője becsapta az UCI elnökét, a Magyar Olimpiai Bizottságot, Schmitt Pál köztársasági elnököt és nem utolsó sorban Téged, no meg mindannyiunkat, kerékpárosokat. Ez egy nagyon súlyos kijelentés… Konkrétan mire gondolsz, amikor ezt nyilatkozod?

– A kialakult „kényes” helyzet kezelése közben a MOB és a KEH is arról tájékoztatott, hogy „úgy tudtuk, hogy a hazai kerékpársport első számú képviselője” szervezi az UCI elnök magyarországi látogatását.

– Az UCI elnöke átlátja-e ténylegesen a hazai szövetségi struktúrát, tudja-e, hogy kiket képvisel az MKSZ, és kiket az MKSZSZ?

– Most már igen.

– Úgy tudom, végül találkoztál az UCI elnökével. Nyilvános-e, hogy miről esett szó köztetek?

– A „nagyszerű” hangulatban lezajlott ebédet követően lehetőség nyílt arra, hogy az UCI elnökével négyszemközt beszélhessek. Lényeges és fontos dolgok hangzottak el, mely amint az időszerű, kellő nyilvánosságot fog kapni.

– Az UCI elnöke a bringahirado.hu interjúja alapján a magyar kerékpársport legfőbb problémáját a jelenlegi szervezeti struktúrában látja. Te személy szerint hogyan vélekedsz erről? Milyen lépéseket kívánsz tenni MKSZ elnökként annak érdekében, hogy a meglévő szervezeti struktúra előnyére változzon?

– Az eset rávilágított arra, hogy a jelen szövetségi felállás megérett a reformra. Lépéseket nem az elnök tesz, hanem a tagegyesületek összességét képviselő közgyűlés. Folynak a kvótaszerzések, az olimpiai ciklus derekán vagyunk. Álláspontom szerint nem gyors, hanem hosszú távú megoldásra van szükség.

– Milyen jelenleg a munkakapcsolat az MKSZ és az MKSZSZ között?

– A fentiekből véleményem szerint kiolvasható.

– Számodra mi az eset tanulsága, illetve milyen egyéb hozzáfűznivalód van a történethez?

– A legveszélyesebb típus a küldetéstudattal felvértezett, buta és becstelen ember.

Takács Tamás interjút készít az UCI elnökével

Takács Tamás interjút készít az UCI elnökével

Az UCI elnökének részvételével zajló Central European Tour sajtótájékoztatón a hazai kerékpáros médiumok közül egyedül a Bringahíradó volt jelen, a portál képviseletében Takács Tamást kérdeztem meg néhány részletről:

Bikemag: – Hogyan és honnan szereztél tudomást az UCI elnökének látogatásáról?

Takács Tamás: – Először az Európai Kerékpáros Szövetség kongresszusa után hallottam róla, erről akkor hivatalos sajtóközlemény is megjelent nálunk.

– Honnan értesültél arról, hogy mi lesz az elnök programja?

– Az elnök programjáról részletesen nem értesültem, teljes egészében a Central European Tour sajtótájékoztatón történt beszélgetés során derültek ki számomra a részletek.

– Kaptál-e meghívót az elnök részvételével lezajlott Central European Tour sajtótájékoztatóra?

– Kaptam, de mivel említetted korábban, hogy az általad készített összeállítás szempontjából fontosak a körülmények, annyit hozzáteszek, hogy egy más ügyben folytatott beszélgetés során került szóba az UCI elnök látogatása a megelőző hétvégén, és kértem, hogy a szervezők küldjenek meghívót, mert szeretnék vele interjút készíteni… – ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor így pontos.

– Igaz-e az a konkurencia részéről érkezett vád, miszerint Te konkrétan az MKSZSZ megbízásából voltál jelen az eseményen, és készítettél interjút az elnökkel?

– Ez – bocsánat a kifejezésért –, de kapitális marhaság. Szerencsére a konkurenciával (azért tegyük itt hozzá, hogy nem rólatok van szó) tisztáztuk ezt a dolgot és nem mérgesedett el a helyzet, bár nem sokon múlott, mert rettenetesen felháborodtam azon, hogy ilyen felhanggal belekevertek ebbe a történetbe.

– Sipiczki Róbert nyilatkozata szerint az UCI elnöke a látogatás előtt pár nappal jött rá, hogy „rászedték”. Az interjú készítése során erről esett-e szó, illetve láttad-e ennek bármiféle jelét rajta?

– Nézd, ez egy olyan kérdés, amire én is a leginkább kíváncsi voltam az interjú előtt, miután már nagyjából ismertem mindkét oldal tolmácsolásában a kialakult kényes helyzetet. Ami konkrétan a hangfelvétel készítése közben elhangzott, az olvasható az interjúban is. Megtudtam többet is, amit szerettem volna, viszont sajtónyilvánosság előtt erről nem nyilatkoznék. Személy szerint nem akartam kihagyni a lehetőséget, hogy találkozzak vele, pláne a kialakult helyzetben, de személyes benyomásokról vagy olyan dolgokról, melyek nem az interjúban hangzottak el, a sajtónyilvánosság előtt nem szeretnék beszélni.

– Mi a te személyes véleményed a hazai kerékpáros szövetségi struktúráról?

– Szerintem borzasztóan rossz, „érdekes tanulmány” volt ez maga McQuaid számára is, ez kiderült. Ilyen a világon sehol nincs, a legerősebb kerékpáros nemzetek is tudják irányítani a kerékpársportjukat egy szűk létszámú, FELELŐS szervezettel. Nálunk a különálló szervezetek munkája gyümölcseként év elején rendre nem találkozom egy releváns versenynaptárral, ha van, az is hatszor változik év közben, nincs egy jól működő honlap, nem ismerek olyan szövetségi tisztségviselőt – és ebbe beleértek minden alszövetséget – aki behatóan ismerné a nemzetközi szövetség szabályzatát. Ami egyébként nem lep meg, mert az idegen nyelvekkel gondok vannak, az UCI-szabályzat fordítása meg tudomásom szerint nem létezik Magyarországon. De kezdek belemerülni a részletekbe, sorolhatnám, csak nem hinném, hogy erre pont nekem kellene rávilágítanom.

– Számodra mi az eset tanulsága?

– Először azon kell elgondolkoznom, hogy mi az „eset” maga. Talán az, hogy úgy távozik egy UCI elnök Magyarországról, hogy elkönyveli magában, hogy itt a legsötétebb balkáni állapotok uralkodnak a szövetség szervezetében? Ha ez az „eset”, akkor a tanulság szerintem az – de ezt talán megint csak nem nekem kellene levonni –, hogy elég komoly naivitás hülyének nézni egy minden hájjal megkent nemzetközi sportdiplomatát…

– Milyen egyéb hozzáfűznivalód van a történethez?

– Isten óvja Magyarországot! Vagy ezzel túl cinikus vagyok?


A cikket kommentálni a Bikemag Fórumon lehet, a topic ide kattintva érhető el.

Szöveg: HBalage
Fotó: bringahirado.hu

Hozzászólások

Írd ide a hozzászólásod:

Leave a reply

Kerékpár magazin - Bikemag.hu - Hírek, tesztek, versenyek
Logo