fbpx

Korszerű szennyvíztisztító berendezések

A fenntartható fejlődés vízgazdálkodási céljai között megtaláljuk a szennyvizek megfelelő elvezetését és tisztítását is. Az ivóvizek védelme kiemelt jelentőségű a jövőnk szempontjából. Egy modern szennyvíztisztító berendezésnek sok szempontnak kell megfelelnie, és mindezek mellett hozzá kell járulnia a fenntartható célok megvalósításához. A tisztítás után vízben csak öntisztulással lebontható mennyiségű szennyeződés maradhat.

Szennyvizek osztályozása 

A vízszennyezés során romlanak a víz fizikai, kémiai, biológiai vagy bakteriológiai tulajdonságai, ezáltal emberi célokra való felhasználhatósága. A vízminőség romlása sokféle okra vezethető vissza. A szennyvizek két nagy csoportja a kommunális szennyvíz és az ipari szennyvíz. A kommunális szennyvízben a szerves anyagok lebomlása miatt csökken a víz oxigéntartalma, az elszaporodó mikroorganizmusok pedig különböző fertőzéseket terjeszthetnek.

Szennyvíztisztítási módszerek

A különböző szennyvizek különböző tisztítási módszereket igényelnek. A kommunális szennyvizeket mechanikus és biológiai szétválasztó eljárásokkal tisztítják, míg az ipari szennyvizek tisztítására nincs egységes módszer, a leggyakoribbak a kristályosítás, oxidáció, kicsapás, extrakció, adszorpció, bepárlás. A Pureco folyamatosan figyelemmel kíséri a trendeket, az új megoldásokat, ezért képes arra, hogy a legmodernebb módszert alkalmazza a kommunális víztisztításra. Jelenleg négy fázisú tisztítási eljárást alkalmaz:

  • Első fázis a fizikai tisztítás (előülepítés homokfogó, zsírfogó rácsok segítségével)
  • Második fázis a biológiai tisztítás eleveniszapos eljárással, mikroorganizmusok alkalmazásával
  • A harmadik fázisban történik meg a vegyi tisztítás, például denitrifikáció
  • Az utolsó fázisban az iszapkezelés megy végbe (iszapvíztelenítés, kondicionálás, iszapelvétel)

A PURE-DN technológia sajátossága, hogy a mechanikai tisztítás egy kör alakú utóülepítőben megy végbe. Mind a bemenő szennyvíz, mind a tisztított víz átfolyása folyamatos, az iszaplefölözés kotróhíd segítségével történik. A technológia lényege, hogy mikroorganizmusok alakítják át a szennyvízben található szerves anyagokat szén-dioxiddá, vízzé és biomasszává.

E technológia részei a következők:

  • Aerob medence
  • Anoxikus medence
  • Utóülepítő
  • Denitrifikáció
  • Vegyszeradagolás
  • Iszapelvétel

Magyarországon sok még a megoldandó szennyvíztisztítási feladat, és a legmodernebb technológiák sokba kerülhetnek. Új csatornahálózat esetén a fokozatos lakossági rákötések változó terhelést eredményeznek, de ez a rendszer rugalmasan kezeli a változó terhelést. A technológia magas üzembiztonságot tesz lehetővé. Egyedi tervezéssel optimalizálni lehet a költségráfordítást is.

Hozzászólások

Írd ide a hozzászólásod:

Leave a reply

Kerékpár magazin - Bikemag.hu - Hírek, tesztek, versenyek
Logo