fbpx

Szigorítások kerékpáros szemszögből: A részletek

Kedd este a Magyar Közlönyben megjelent, hogy szerdától milyen változások nehezítik az életünket, többek közt a sportolást is szabályozza a rendelet, de a kerékpározás továbbra is szerencsés helyzetben van, szabadidős sportként és bizonyos keretek között versenysportként is űzhető.

A rendelet megjelenése előtt sem volt kérdéses, hogy kerékpározni szabadon lehet majd a szigorítások után is, hiszen a járvány szempontjából kültéri egyéni sportként abszolút biztonságosnak számít, sőt többször ajánlották a tavaszi korlátozások alatt is ezt a mozgásformát és közlekedési módot, így most sem volt várható, hogy ez másképp lesz. Ezenfelül még külön meg is említik, hogy a kerékpározás mint egyéni szabadidős sport gyakorlása engedélyezett:

“4. § (2) A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása megengedett.”

Ezenkívül az is kiderült, hogy kerékpározás közben (ha éppen sportolunk) nem kell maszkot viselnünk:

“1. § (1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles
b) a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt
közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken, orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.”

A versenyszerűen sportolók (versenyzők) számára is az átlag emberhez képest engedményeket ad a rendelet, például azt, hogy rájuk nem vonatkozik a 20 óra és 5 óra közti kijárási korlátozás amennyiben edzésről tartanak haza vagy éppen edzésre mennek:

“3. § (1) Este 8 óra és reggel 5 óra között – e rendeletben meghatározott kivétellel – mindenki köteles a lakóhelyén,
a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően
d) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott
da) edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,
db) edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,
dc) edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre
történő közlekedés céljából
este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve
a közterületen történő tartózkodás.”

És persze a fentiből következik, hogy a versenyzők járhatnak edzésre is, tehát lehet kerékpáros edzéseket tartani utánpótlás számára is, sőt olyan létesítményeket is használhatnak a versenyzők, amik az átlagember számára zárva vannak:

“12. § (4) A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint
versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.”

A sporttörvény szabályozza a versenyszerűen sportolók, azaz a versenyzők fogalmát, ami röviden összefoglalva a kerékpársportban az, akinek van versenyengedélye/licence:

“1. § (3) *  Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr vagy hivatásos sportoló.”

“3. § (1) *  A versenyzőnek – a versenyrendszerben, bajnokságban való részvétel feltételeként – a sportszövetség által a nemzeti sportinformációs rendszerben nyilvántartott, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő, a versenyrendszerben vagy versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvánnyal (a továbbiakban: versenyengedély) kell rendelkeznie. Ha a sportszövetség szabályzata másként nem rendelkezik, egy sportágban egy versenyzőnek csak egy versenyengedélye lehet. Ha a versenyengedély kiadásának nincsenek meg a jogszabályi, valamint a sportszövetség szabályzatában foglalt feltételei, továbbá ha a versenyző valótlan adat igazolását kéri, a versenyengedély kiadását a sportszövetség megtagadja vagy a versenyengedélyt visszavonja.”

 

Alapvetően a rendelet értelmében tilos rendezvényeket szervezni, viszont a sportok itt is kedvezményt kaptak, ugyanis sportrendezvényeket lehet rendezni azzal a feltétellel, hogy nézők nélkül, zárt kapus eseményként szervezik meg őket. Ami azt jelenti, hogy az elméleti lehetősége megvan annak, hogy cyclo-cross versenyeket rendezzenek az elkövetkező 30 napban, persze a gyakorlatba átültetése már nem annyira egyszerű:

“6. § (1) A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos.
(2) A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.”

“7. § Az 5. § és a 6. § szerinti védelmi intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény
helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni”

Tömören összefoglalva, kerékpározni lehet, nem kell maszkot viselni közben, lehet igazolt versenyzők számára edzéseket tartani és a szabályokat betartva akár versenyek is rendezhetők.

 

 

 

Hozzászólások

Címkék:

Írd ide a hozzászólásod:

Leave a reply

Kerékpár magazin - Bikemag.hu - Hírek, tesztek, versenyek
Logo