fbpx

Az első MKSZ-elnöki beszámoló Polony Istvántól

2014. November 7-ei megválasztása után még csak tervekről beszélgettünk Polony Istvánnal, az Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnökével, azóta eltelt 3 hónap. Az alábbiakban a tél folyamán elvégzett munka értékelése olvasható:

Tisztelt MKSZ Tagság, Kedves Bringások!

A 2014. november 7-i megválasztásom óta eltelt, immár több mint 3 hónap kihívásairól, eseményeiről, eredményeiről és talán mindennél fontosabb témaként, jövőbeni terveinkről adok az alábbiakban tájékoztatást.

Polony István, a Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöke

Polony István, a Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöke

Kihívásaink – avagy a „probléma halmaz”, amit kezelni kell(ett)

A november 7-i közgyűlést követően az alábbi helyzetkép rajzolódott ki az MKSZ-en belül:

1. Közel 35 millió forintos „mínuszban” volt a költségvetés. Egészen pontosan ez azt jelenti, hogy 2.3 millió forint volt a számláinkon, de több mint 37 millió forintos kötelezettségek halmozódtak fel. A kötelezettségek között volt ki nem fizetett számla, szerződéses vállalás, írásbeli és / vagy szóbeli ígérvény, minisztériumi támogatás visszafizetési kötelezettsége stb.

2. Az MKSZ képviseletére továbbra is, a korábban már jogszerűen lemondott elnök, Katona Kálmán úr volt jogosult, mert a Fővárosi Törvényszék a közgyűlési határozatok bejegyzését több hónapos procedúra alapján teszi csak meg, és az MKSZ alapszabályában nincs kellően szabályozva a képviseleti jog kérdése átmeneti időszakokra. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy semmilyen dokumentumot, szerződést, megállapodást nem tudtam, mint újonnan megválasztott elnök, az MKSZ képviseletében aláírni. Ez rendkívüli akadályokat gördített működésünk elé.

3. Az MMTBSzSz elnökségének jogállásával kapcsolatosan viták dúltak, egy tagegyesület megtámadta egy korábbi MMTBSzSz közgyűlés döntéseit, a Törvényszék pedig egy átmeneti végzésében felfüggesztette a közgyűlési döntések végrehajtását, a később megtartásra kerülő tárgyalásig. Teljes volt a bizonytalanság.

4. A sportág 2013-as (!) KSF (Kiemelt Sportág Fejlesztési program) támogatása nem volt még elszámolva. Ugyancsak nem került elszámolásra a KSF 2014 első féléves támogatási összeg, illetve a 2014-es MOB támogatás, időarányosan lehívott keretösszege sem volt elszámolásokkal alátámasztva. Mindennek a tetejében, a KSF 2014 második féléves támogatási összegre vonatkozó szerződés nem volt megkötve, sőt semmiféle szakmai, vagy pénzügyi tervezési munka nem volt előkészítve, ami amúgy előfeltétele bármi nemű szerződés megkötésének. Magyarul a korábban megkapott támogatási pénzekkel nem számoltunk el, és a jövőben megkapható támogatási pénzek lehívására nem voltunk felkészülve, miközben a 2014. december 31-i határidő vészesen közelgett.

5. Az MKSZ irodában dolgozó korábbi munkatársak munkaszerződése megszüntetésre került, a szövetségnek nem volt gazdasági vezetője, kommunikációs vezetője, illetve az infrastrukturális fejlesztési programok is projekt vezető felelős nélkül maradtak.

6. A fentieken túlmenően, illetve részben ezekből következően, a sportszakmai munka teljesen kaotikus állapotban volt. Élversenyzőink már rég, a 2015-ös kulcsfontosságú olimpiai felkészülési szezonra kellett volna, hogy készüljenek, az edzőtáborok csak papíron léteztek a szakvezetők, edzők elképzelései között, de szállást foglalni, utazni pénz híján nem lehetett.

7. Ugyancsak a szakmai terület problémáit mutatta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve az EMMI Sportállamtitkárság folyamatosan jelzéseket küldött, hogy a kerékpársport szakmai, eredményességi teljesítménye messze elmarad az elvárható szinttől. Ennek következményeképpen – sajnos azt kell, mondjuk teljesen jogosan – bizonyos eredményességhez kötött támogatások (pl. kiemelt edzői ösztöndíjak, versenyzői ösztöndíjak) a kerékpársport tekintetében szűkítésre kerültek. A sportágunkkal szemben támasztott eredményességi elvárás egyáltalán nem földtől elrugaszkodott, de sajnos még ezt a szintet is veszélyben látta / látja a minket támogató két költségvetési szervezet. Egyértelmű kell, legyen mindenki számára, hogy az eredményesség – akár az élsport eredményeit, akár a tömegsportot illetően – elsődleges, mindenek feletti célkitűzésünk kell, hogy legyen, ha ki akarunk mászni a gödörből.

Összefoglalva tájkép csata után fogadott, pénzügyi, a működést gátló adminisztrációs, illetve az eredményességet garantálni nem tudó sportszakmai problémákkal és nagyon komoly belső feszültségekkel.

Események, eredmények az elmúlt 3 és fél hónapban

Mielőtt a részletekbe belemennék, elöljáróban annyit, hogy sokkal jobb a helyzet ma, mint novemberben, rengeteget haladtunk előre, és bár még nagyon sok feladatunk van, amíg azt mondhatjuk kikecmeregtünk a bajainkból, én mindenképpen azt gondolom jó irányba, jó úton haladnak a dolgaink.

2014. november 27-én tartottunk egy kibővített elnökségi ülést, ahol több mint 30 meghívott sportági szereplő – szövetségi tisztségviselő, szakvezető, klubvezető, edző, a sportág barátja – vett részt. A megbeszélésen teljesen tiszta képet mutattam a kialakult pénzügyi helyzetről, illetve a javasolt – és azóta megvalósított – lépésekről a pénzügyi krízishelyzet kezelésére, amelyek a következők voltak:

1. Elszámolások felgyorsítása, új erőforrások bevonása. Varga Orsi, az MKSZ főtitkára kiemelt feladatként kapta, hogy az elszámolásainkat tegye rendbe. A 2013-as KSF elszámolást befejeztük, leadtuk, illetve a 2014-es MOB támogatás e hét végén kerül véglegesítésre, leadásra. A korábbi könyvelő cég helyére megbízásra került egy új társaság, akik könyvelési, elszámolási és gazdasági vezetői teendőket látnak el az MKSZ számára. A korábbi szerződött partner szerződésének kifuttatása után, az Enola Kft. szakemberei 2015 január végén vették át a munkát, kiemelt feladatuk a múltbeli elszámolások lezárásán túl, annak a tervezési, elszámolási rendszernek a kialakítása, amely a jövőben garantálni tudja a pénzügyi fegyelmet. Ugyancsak feladataik közé tartozik a teljes 2014-es év számviteli áttekintése, újrakönyvelése, hogy a májusi beszámoló időszakra megalapozott számokkal tudjon a szövetség a hatóságok, illetve a tagság elé állni.

2. Katona Kálmán elnök úrral sikerült egy nagyon konstruktív és a sportágat segítő együttműködést kialakítani. Katona Kálmán vállalta, hogy minden olyan iratot, amit én is aláírok, de a hivatalos ügymenethez az Ő aláírása szükséges, alá fog írni. Ez az együttműködés biztosítja, hogy ameddig a megválasztásomról szóló törvényszéki bejegyzés meg nem történik, a szövetség folyamatosan működőképes tudjon maradni. Tisztában vagyok vele, hogy a sportágon belül vannak, akik Katona Kálmán működésével kapcsolatban kritikát fogalmaznak meg, de szeretném, ha mindenki látná, hogy személyes, a sportág érdekeit szem előtt tartó döntése, hogy támogat bennünket. Bármikor megtehetné, hogy passzívan áll a dolgainkhoz. Részemről ezért köszönet illeti.

3. Az MMTBSzSz elnökségének legitimitása kapcsán is áttörés született. A decemberi bírósági tárgyaláson a felek megállapodtak azokban a feltételekben, amelyek mentén az MMTBSzSz elnökség, teljes legitimitással tovább tud működni, egy 2015. márciusi határidőig, amikor is tisztújító közgyűlésre kell, hogy sor kerüljön. Az MMTBSzSz elnökség azóta is teszi a dolgát, a bírósági megállapodás alapján 2015. március 1.-re a tisztújító közgyűlést összehívta. Az indulatok nyugvópontra kerültek, a montisok dolgozni tudnak.

4. Az MKSZ által kidolgozott tervezési irányelvek alapján, rohamtempóban, de megtervezésre került a 2014. második félévi KSF támogatáshoz szükséges program. Bár a határidőnek nagyon a vége felé jártunk, Dr. Simicskó István államtitkár úr személyes támogatásával, illetve az EMMI munkatársainak nagyon konstruktív hozzáállásának köszönhetően sikerült a 70 millió forintos támogatási szerződést az utolsó pillanatban – 2014. december 31-én – megkötni. (Az utalásra információink szerint a napokban kell, hogy sor kerüljön.)
Ugyancsak a támogató szervek jóindulatát tükrözi, hogy annak ellenére, hogy a MOB felé még nem tudtunk elszámolni január elején, Fábián László, MOB Sportigazgató úr jóváhagyott a még le nem hívott 2014-es keretünkből egy áthidaló finanszírozást biztosító folyósítást. Ez létfontosságú volt a napi készpénz problémáink kezelésére. Megoldást sikerült találnunk a korábbi támogatás visszafizetési fenyegetettség problémájára is – ebben is Dr. Simicskó István támogatása volt kulcs fontosságú – ami közel 16 millió forintos esetleges lyukat foltozott be a pénzügyeinken. Végül, de nem utolsó sorban, többen a sportág szerelmesei közül vagy személyes forrásaikból, vagy üzleti vállalkozásaikon keresztül a hamarosan várható KSF támogatásig, hitelekkel segítették, hogy rendelkezésre álljon az a finanszírozás, ami a szakmai munka újra indulásához elengedhetetlen volt. Mindenkit, aki a pénzügyi helyzetünk konszolidálásában részt vett, ugyancsak köszönet illet!
A 2015-ös KSF keretösszeget még hivatalosan nem kapta meg az MKSZ, de szóbeli információk alapján hasonló támogatási összeg állhat rendelkezésre, mint 2014-ben, amennyiben sikerül az ehhez szükséges feltételeket biztosítanunk, és a támogatók garantálva látják a projektjeink révén, hogy a támogatás hatékonyan kerül elköltésre és eredményeket produkál majd.

5. Az MKSZ irodában dolgozó stáb újra építésre került. Varga Orsi folytatja a főtitkári poszton, illetve csatlakozott a csapathoz Battai Bori, aki a kommunikáció, média, szponzoráció témakörben felelős. Mint azt korábban említettem, egy új gazdasági támogató csapat dolgozik velünk, akik mind könyvelési, elszámolási, mind pedig gazdasági vezetői feladatokat ellátnak. 2015. február 23-án kezdi meg működését az MKSZ Sportszakmai igazgatója, Berkesi András, aki a sportág sikeres működéséhez elengedhetetlen szakmai keret- és irányelvrendszer kidolgozását fogja koordinálni. Feladatkörébe tartozik a válogatott rendszer kialakítása, a verseny rendszer stratégiai céljainknak megfelelő ki / átalakítása, különböző szakmai szabályzatok kidolgozásának koordinálása, illetve felügyelete. Andrást munkájában még egy, az MKSZ alkalmazásában álló munkatárs – Tam Csilla, UCI nemzetközi bíró – fogja segíteni, kezdetben rész munkaidős felállásban, egyedi témákra vonatkozó megbízással, későbbiekben remélhetőleg teljes kapacitású csapattagként. Csilla első sorban az UCI szabályrendszer adaptálásáért felel majd, bizonyos témákban ő lesz az MKSZ UCI kapcsolattartója, felügyeli a magyarországi bíróképzési programjainkat, illetve részt vesz az egységes, kerékpársport szintű szabályzatok kidolgozásában is. Fontos, hogy sem Berek, sem pedig Csilla nem elszigetelten, a szakágaktól különállóan végzi majd munkáját, sokkal inkább a szakági szakértőkkel karöltve, de össz-sportági érdekeket szem előtt tartva dolgozik.

6. Végül, de nem utolsó sorban az MKSZ birtokában álló eszközök – kordonok, versenyrendezési segédeszközök stb. – tárolásában és kezelésében is változtattunk. Ezt a feladatot Tarapcsák Péter vette át, és a korábbi felállásnál sokkal kedvezőbb anyagi feltételek mellett végzi majd a jövőben.

7. A pénzügyi káosz és az adminisztrációs nehézségek ellenére sikerült a felkészülési munkát is újra indítani. Az országúti válogatott egy hazai és egy olaszországi edzőtáboron van túl, és a jövő héten utaznak egy versenyekkel teletűzdelt 2 hetes felkészülési táborba, Horvátországba. A montis válogatottak – mind felnőtt, mind pedig utánpótlás szinten – ugyancsak részben hazai (Tata), részben külföldi edzőtáborokon – Horvátország, Kanári szigetek – vannak túl, illetve szerveződik egy andalúziai edzőtábor az elkövetkező hetekben.
Szalontay Sándor folytatja felkészülését a svájci UCI központban, eredményesen szerepelt versenyeken és folyamatosan javul a ranglista pozíciója.
A para válogatott külön említést érdemel, mert mint első szakágunk olimpiai kvótát biztosított Magyarországnak, és dolgoznak, egy esetleges második kvóta megszerzésén is. Gratulálunk!

Tervek a jövőre vonatkozóan

Szövetségi működési rend

Azt gondolom elmondható, hogy a rendelkezésre álló idő alatt hathatósan sikerült eloltani, vagy legalább is kontroll alá vonni a „tüzeinket”. Persze még messze nem dőlhetünk hátra, rengeteg a feladat és teljesen egyértelmű, hogy kizárólag együtt, egy irányba haladva van lehetőségünk tovább lépni. Ez az elvárás a MOB, EMMI részéről rendkívül hangsúlyos. Egy olyan sportág, amely tradicionális és több versenyszámmal rendelkező képviselője a nyári olimpiáknak, amelynek a kormány több mint 100 év után új szentélyt – Velodrom – épít, nem engedheti meg magának, hogy ne legyen sikeres, eredményes, főleg annak figyelembe vételével, hogy Magyarország komolyan fontolgatja a 2024-es nyári olimpia megrendezési jogáért való indulást. Ugyancsak kiemelt fontosságú elvárás, hogy a másik fontos célfüggvény mentén – tömegbázis növelés, a kerékpársport társadalmi hasznosságának folyamatos emelése – is kézzel fogható eredményeket érjünk el, ami nem lehetséges összefogás, szakágak közötti átjárhatóság nélkül.

A sportág eredményességi szempontokon túl vannak egyéb, sokkal pragmatikusabb megfontolások is, amelyek a jelenlegi működési rendünk újra gondolását teszik indokolttá.

Mind az MKSZ, mind pedig a származtatott jogi személyként működő szakági szövetségek, egy Fővárosi Törvényszék 2015. január 21. végzése alapján elveszítették közhasznú jogállásukat. Erről a végzésről az MKSZ 2015. február 12-én értesült. Az indok, hogy a jelenleg érvényben lévő alapszabályok, a 2014. márciusában életbe lépett Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek nem felelnek meg, és eleddig elmaradt ennek a hiányosságnak a pótlása.

Ugyancsak működési rendünket, alapszabályunkat érintő kérdés, az átmeneti időszakokra vonatkozó képviseleti rend – biztosítanunk kell, hogy ne állhasson elő többször, egy olyan „interregnum”, amely pillanatnyilag nagyon nehézkessé teszi a szövetség működését.

A fenti kérdések kezelésére, és a kerékpáros szövetségi rendszer működésének újra gondolására munkacsoportot fogunk létrehozni, amely, egyrészt sportszakmai, másrészt sportág menedzsment szempontokat figyelembe véve készít majd el egy új szervezeti működési szabályzatot, és az azt alátámasztó alapszabály tervezetet. Amint az alapszabály tervezet rendelkezésre áll, lehetőséget fogunk biztosítani tagjaink számára, hogy előzetesen megismerhessék annak tartalmát, illetve véleményüket, módosító javaslataikat elmondhassák. Terveink szerint az új alapszabályt napirendre tűző MKSZ közgyűlésre 2015. áprilisában kerül majd sor.

Sportág marketing

A sportágunkban rejlő üzleti lehetőségek rendkívüliek, és szinte teljes mértékben kihasználatlanok a szövetség szintjén. Gyakorlatilag nem rendelkezünk értelmezhető szponzorációs szerződésekkel, nagyon kevés a sportágon belül a „termékesíthető” teljesítmény, illetve a szélesebb tömegek számára sem jelenünk meg egy az egész sportot lefedő márkával, illetve azt támogató kommunikációval. Egy részletes marketing stratégia kidolgozása el fog indulni, de az egyik legfontosabb elem, egy szakágfüggetlen, az egész sportágat lefedő, élversenyzői és tömegsport közönséghez is szóló kerékpársport portál, és ernyő márka már kidolgozás alatt van. Terveink szerint a portál bemutatójára az áprilisi közgyűlésen kerül majd sor.

Sportág diplomácia

2015. április 8-án Magyarországra látogat Brian Cookson, a Nemzetközi Kerékpár Szövetség (UCI) elnöke. Előkészítés alatt van több magas rangú állami és sport vezetővel is találkozás, a Velodrom projekt bemutatásra kerül, a 2015-ös CET sajtótájékoztatóján is szeretnénk, ha részt tudna venni Cookson úr, illetve támogatását kérjük majd több hosszabb távú elképzelésünkhöz is – pl. UCI akkreditált edzőközpont megvalósításának lehetősége, magyar versenyzők nemzetközi profi csapatokban való elhelyezkedésének lehetősége, világkupa, EB, VB versenyek Magyarországra hozatala az elkövetkező években.

Infrastruktúra fejlesztés

A korábban már említett Velodrom projekten túl – amelynek koncepciója elkészült, és az új bringa portálon mindenképpen bemutatásra kerül majd – folyamatban vannak kisebb infrastruktúra projektek 2013-2014-es tervezési időszakokból. A 2015-ös tervek leadása a napokban zárul – vannak érdekes elképzelések, DH parktól kezdve, mobil pályakerékpár rendszeren át, BMX parkokig.

Ugyanakkor a sportcélú infrastruktúra fejlesztés terén rengeteg további lehetőség adódik, ha tartalmas projekteket tudunk felmutatni. 2020-ig, akár 1 milliárd forintnyi további infrastruktúra támogatás állhat a kerékpársport rendelkezésére. Hamarosan elindítunk az MKSZ égisze alatt egy olyan, kifejezetten az egyesületek számára szervezett tájékoztató fórumot, ahol az infra projektek lehetőségeit meg lehet ismerni, és az elkövetkező években megvalósítandó tervek kidolgozásába be lehet kapcsolódni.

Szakmai működés keretei

Mint azt korábban már említettem, a kerékpársport egységesített, szakmai működési irányelv és szabályrendszerét elkezdjük kidolgozni. Ez a munka kiterjed majd a válogatottak működési rendjétől kezdve (szövetségi kapitányi megbízások, válogatott finanszírozás, eredmény mérés, válogatási kritériumok stb.), a versenyző nyilvántartási és licensz rendszeren át, eredmény, ranglista nyilvántartásig. Ugyancsak ki fogjuk dolgozni azt a keretrendszert, amelyben az MKSZ égisze alatt megvalósuló versenyek feltételeit definiáljuk, illetve kidolgozásra kerül a sportág versenyrendezési, verseny támogatási stratégiája az eredményességi célkitűzéseinkkel összhangban.

Remélem, hogy a fenti tájékoztatás enyhítette az amúgy jogos információ igényeket. A továbbiakban rendszeresen ad majd az MKSZ tájékoztatást a folyamatban lévő ügyekről, hírlevél formájában – terveim szerint esetenként azért kisebb terjedelemben.

Mindenkit hívok, hogy ismerje meg a sportágfejlesztési elképzeléseket, kapcsolódjon be a különböző fórumokba, konzultációkba, hogy a tervezett működési megújulás révén egy sokkal hatékonyabb és eredményesebb sportágat megteremtő szövetségi keretrendszer alakulhasson ki.

Üdvözlettel:

Polony István
MKSZ elnök

Hozzászólások

Írd ide a hozzászólásod:

Leave a reply

Kerékpár magazin - Bikemag.hu - Hírek, tesztek, versenyek
Logo