fbpx

Katona Kálmán MKSz-elnök válaszol a 17+1 kérdésre

MKSZ_logo_szukA március 22-én berekesztett szövetségi közgyűlés előtt három nappal a Kőbánya TC elnöke, Eisenkrammer Károly 17+1 kérdést fogalmazott meg Katona Kálmánnak nyílt levélben, amire az MKSz elnöke kérésünkre elküldte írásos válaszait.

Katona Kálmán MKSz-elnök

Katona Kálmán MKSz-elnök

Katona Kálmán, a Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöke válaszol a 17+1 kérdésre:

– Első kérdésem (amely kapcsán – mivel többszöri felszólításra sem érkezett semmilyen érdemi válasz – kénytelen voltam az ügyészséghez fordulni), hogy mi az oka annak, hogy ígérete ellenére az MKSz elnöksége nem hívott össze közgyűlést sem a 2013. év nyarán érkezett 60 millió Ft, sem a 2013. II félévi több mint 100 milliós támogatás kapcsán? Az elnökség egy 7-8 millió Ft-os jóváhagyott költségvetés helyett 150-190 millió Ft elköltését vezényelte le – előzetes közgyűlési felhatalmazás nélkül.

Kérem az MKSz elnökségi tagokat, hogy mindannyian nyilatkozzanak arról, hogy helyénvalónak tartják-e ezt a helyzetet, és hogy mi volt az oka annak, hogy elmaradt a beígért, és egyébként is szükséges közgyűlés!

Kérek a fentiekkel kapcsolatban írásos tájékoztatást!

Katona Kálmán: Tekintettel arra, hogy a 60 millió a versenyidény után érkezett, 30 napos elszámolással, nem tudtuk technikailag egy rendkívüli közgyűlés elé vinni. A 2013. II. félévi szerződést 2013. december 30-án írtam alá, a pénzt pedig 2014. februárjában kaptuk meg, nem volt más lehetőségünk, mint a rendes közgyűlés összehívása.

2.

– A 2013. évi „versenyrendszer támogatással” kapcsolatban teljes körű írásos tájékoztatást kérek, amely áttekinthető táblázatban tartalmazza, hogy mely sportszervezet mely eseményre milyen tevékenységre kapott közvetett támogatást. A támogatást milyen vállalkozásokon keresztül, mi módon nyújtotta az MKSz? Az MKSz mely cégekkel, szervezetekkel kötött megállapodást, és ezen megállapodások megfeleltek-e az állami támogatások felhasználásáról szóló szabályoknak (pl. árajánlatok kérése)?

Katona Kálmán: A honlapunkon fent van, hogy melyik verseny mennyi támogatást kapott, valamint az is, hogy milyen szolgáltatókkal tudtunk megállapodni abban, hogy kedvező áron, féléves késedelemmel fogunk fizetni. Természetesen lehetett, szabadon mással szerződni, de akkor azt a versenyrendezőnek kellett előfinanszírozni. A szinte megoldhatatlan30 napos elszámolás mellett is betartottuk a pályáztatási szabályokat, örömmel tájékozatom, hogy az elszámolásunkat, már el is fogadta a MOB.

3.

– A 2013. évi II. félévi támogatás felhasználásáról szóló tájékoztató (amely talán elnökségi előterjesztés is volt?) „Eszközállomány, raktározás, szállítás” fejezete minden konkrétumot nélkülöz (A 7,1 millió Ft-ból 5 millió Ft „eszközük” beszerzésére, de hogy milyen eszköz az nem derül ki az anyagból). Kérdésem, hogy az érintett versenyszervezőket bevonták-e az előkészítés folyamatába? Hol és mi módon lehetett (volna) jelentkezni, hogy a felmerült igényeket egyeztessük? Ha döntés született a konkrét eszközbeszerzésről vagy gyártásról, azt mely elnökségi ülésen ki tárgyalta és ki hagyta jóvá? Született-e ebben konkrét megrendelés, és ha igen, mely cégtől? Ezen megállapodások megfeleltek-e az állami támogatások felhasználásáról szóló szabályoknak (pl. árajánlatok kérése)? Kérdésem még, hogy ki a project vezetője? Hol tart a project? Ki veszi fel / vette fel ennek a projectnek vezetésért az a betervezett több, mint 900.000 Ft bért? Kérek ezzel kapcsolatban írásos tájékoztatást!

Katona Kálmán: Az eszközbeszerzés jól halad, sok versenyrendezővel konzultáltunk, az eszközök beszerzése, gyártása most is folyik. Az elnökségi tagok folyamatosan tájékoztatva vannak. Három ajánlat, szerződés, teljesíts- igazolás, kontírozott számla megléte nélkül nincs kifizetés.  A versenyidény kezdetére minden eszköz rendelkezésre fog állni. Az itt betervezett bér több projekthez kapcsolódik.

4.

– A 2013. évi II. félévi támogatás felhasználásáról szóló tájékoztató „BMX” fejezetében (támogatás 3 millió Ft) az összeg egyharmada (1 millió jelenik meg edzői bérként. Kérdésem, hogy mely egyesület mely versenyzőjének az edzői bérét jelöli ez az összeg? Vagy ha több edző is kapott, akkor mely klubok ezek? Kérek ezzel kapcsolatban írásos tájékoztatást!

Katona Kálmán: A szakágak önállóan döntenek a keretük felhasználásáról, a BMX Szakági Szövetség elnöksége, határozatban döntött az edzői bér kifizetéséről.

5.

– A 2013. évi II. félévi támogatás felhasználásáról szóló tájékoztató „Válogatott felkészítése és versenyeztetése” (9,0 millió Ft) esetében 1 millió Ft a szövetségi megbízott díja, Kérdésem, hogy ki a szövetségi megbízott? Kik az MKSz-ben (vagy a szakágakban) a kinevezett szakmai felelősök (pl. szövetségi kapitányok)? Kérek ezzel kapcsolatban írásos tájékoztatást!

 Katona Kálmán: A kérdést nem tudom értelmezni.

6.

– Kérek írásos tájékoztatást arról, hogy a 2013. évi II. félévi állami támogatás felhasználásakor a „Bíróképzésre” tervezett 3,3 millió Ft-t hogyan sikerült felhasználni? Hány új bíró képzésére került sor? Hányan tettek sikeres vizsgát? Mennyire volt hatékony a pénz felhasználása?

Katona Kálmán: Rendkívül sikeresek voltak a szakáganként bonyolított bíró továbbképzési és képzési programok. Pontos számokról a program befejezését követően tudok beszámolni.

7.

– Ezúton szeretném megkérdezni, hogy a 2013. évi II. félévi állami támogatás felhasználására írt „Edzőképzés és továbbképzési program” első része „A képzésben a Szövetség a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának partnere kíván lenni, mely megfelelő helye lehetne a magas színvonalú képzésnek” hogyan egyeztethető össze az anyag második felében található résszel, miszerint „a képzés 2×2 hétvégét vesz igénybe (elméleti képzés és vizsga majd gyakorlati képzés és vizsga)”?

Ki volt a felelőse ennek az „edzőképzésnek” nevezett hétvégi sportági találkozónak, amely során lelkes bringások kaptak „edzői képesítést”? Az elnökség mely határozatában és milyen szavazatokkal hagyta jóvá ezt a képzési modellt? Hogyan értékeli az MKSz elnöksége, hogy az erre a célra elköltött 3,7 millió Ft mennyire volt hatékony? Kérek ezzel kapcsolatban írásos tájékoztatást!

Katona Kálmán: A kérdés a program tudatos félremagyarázása.  A gödi hétvége a várakozásnál is nagyobb érdeklődés mellett, rendkívül sikeres volt, természetesen nem kaptak edzői képesítést két nap alatt. Értékelni a program végén fogunk, de már most látszik, hogy hatékonyan kerül a pénz felhasználásra.

8.

– A 2013. évi II. félévi állami támogatás felhasználásáról szóló anyagban az MTB edzőtáborok (7,3 millió Ft) kapcsán kérdezem, hogy ki, és milyen felhatalmazás alapján jelölte ki az utazó keretet, kereteket?  Milyen szakmai indokok alapján került sor az egyik edzőtáborra épp Szilveszterkor? Kérek tájokoztatást az út részletes költségeiről (utazás, szállás egyéb költségek). Kik és mióta a felelősei az egyes szakági válogatott kereteknek? Mi az oka annak, hogy sem az előterjesztésben sem az edzőtáborba utazáskor nem vették figyelembe, hogy van egy világranglista élvonalába (Hegedűs László, EB, VK 5. helyezett) tartozó trial versenyzője hazánknak?

Katona Kálmán: A kérdés nem az MKSZ közgyűlés hatáskörébe tartozik.

– A klubokat ki és mi módon értesíti értesítette a válogatott versenyzőikkel kapcsolatban? A KTC tagja a sokszoros MTB bajnok Buruczki Szilárd, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett az elmúlt három olimpiai kvalifikáció kiharcolásáért – ennek ellenére még csak értesítést sem kaptunk egy éve a Szövetségtől hogy számít-e rá a válogatott vagy sem. Kérek ezzel kapcsolatban írásos tájékoztatást!

Katona Kálmán: Nem az MKSZ közgyűlés hatáskörébe tartozik.

9.

– A 2013. II félévi állami támogatásból a „Kommunikációra” tervezett (fordított?) 2,8 millió Ft esetében kérdésem, hogy milyen kommunikációs célok elérését tudja az MKSz felmutatni? Tudomásom szerint az elmúlt időszakban a kerékpáros sajtó sem kapott rendszeres tájékoztatást a Szövetség működésével kapcsolatban. (Valójában egyetlen érdemi tájékoztatás sem érkezett egész szezonban). Konkrétan mire, milyen szolgáltatásokra ment el akkor ez a 2,8 millió Ft? Kérek ezzel kapcsolatban írásos tájékoztatást!

Katona Kálmán: Létrehoztunk és működtetünk egy színvonalas honlapot, ahol minden információt megtalálható, többek között a kérdésekre a válaszok. Megterveztettük a szövetség új arculatát, amit folyamatosan fejlesztünk, dobogó, eredményhirdető fal, zászlók, jelvények.  Néhány versenyről videó anyagot készíttettünk, amit a Sport TV sokszor, más TV-k egyszer-kétszer leadtak. Szponzori ajánlatokat készítettünk. Előkészítünk egy kerékpáros magazin műsort stb.

10.

– Kérek írásos tájékoztatást arról, hogy a 2013. II félévi állami támogatásból a „Fogyatékkal élők sportágba integrálása” tervezett 2 millió Ft esetében sikerült-e hatékonyan felhasználni az erre szánt összeget. (Ezzel kapcsolatban jegyzem meg, hogy én magam láttam annak jelét, hogy egyre több hallássérült sportoló jelenik meg a kerékpáros versenyeken.)

Katona Kálmán: A felhasználás folyamatosan történik, szakági hatáskörben.

11.

– Kérek írásos tájékoztatást arról, hogy a 2013. II félévi állami támogatásból az „Egyetemisták és főiskolások bevonására a sportágba” tervezett 0,9 millió Ft esetében sikerült-e hatékonyan felhasználni az erre szánt összeget.

Katona Kálmán: Igen, sikerült.

12.

– Kérek írásos tájékoztatást arról, hogy a 2013. II félévi állami támogatásból az „Diákolimpiára” tervezett 1 millió Ft-ot sikerült-e hatékonyan felhasználni a meghatározott célokra.

Katona Kálmán: Igen, sikerült.

13.

– A 2013. II félévi állami támogatásból az „utánpótlás nevelés” project (15 millió Ft) mint utólag számomra kiderült a Magyar Kerékpáros Utánpótlás Alapítvány által kidolgozott programra épült. Kérdésem, hogy mi az oka annak, hogy ez az információ nem volt eddig nyilvános (pl. nem szerepel a project anyagában sem). Hol és mikor tette közé az MKSz, hogy mi módon lehet csatlakozni a programhoz? Milyen kritériumok alapján lettek kiválasztva a programban résztvevő egyesületek, és ezek a kritériumok hol és mikor lettek közé téve?  Ki a program felelős vezetője és ki hagyja jóvá a program működését, költségvetését? Van-e fizetett „alkalmazottja” a projectnek, aki ezért a munkáért bért is vesz fel? Ha igen, mennyit?  Kérek a fentiekről írásos tájékoztatást!

Katona Kálmán: A projektek megvalósításáért a szakágak önállóan felelnek, a három szakág más-más módszerrel választotta ki az arra alkalmas egyesületeket, projektvezetőket.

14.

– Kérek írásos tájékoztatást arról, hogy a 2013. II félévi állami támogatásból az „utánpótlás eszközbeszerzés” project (12 millió Ft) részeként pontosan milyen eszközök beszerzésére került sor? Ezek az eszközök hogyan és mi módon hasznosulhatnak a sportág egyesületeiben? Az eszközök hol vannak most, ki a felelősük? Milyen feltételrendszer szerint lehet ezekhez hozzáférni?

Katona Kálmán: A szakágak döntöttek a beszerzésekről, ők döntenek a felhasználásról is.

15.

– Korábban elnöki tájékoztatók során elhangzott, hogy a versenyek támogatása ebben a programban beépül a műhelytámogatásba (Teljes MKSz műhelytámogatás keret 17,5 millió). Mivel az „alaptámogatás” részeként a klubok várhatóan 8-10 millió Ft-ot lehívnak, így maximum 8-10 millió marad a teljes kerékpáros versenyrendszer támogatására.

Szeretném ezúton is felhívni a sportág vezetőinek a figyelmét arra, hogy a hazai kerékpársport (különösen a mountain bike szakág) a láthatóságát és elismertségét nagymértékben a 20 éve sikeresen egyben tartott versenyrendszerének köszönheti. A versenyek szervezése a legtöbb esetben veszteségeket okoz a szervező egyesületeknek, de a nagyobb rendezvények (maratonok) pénzügyi háttere is bizonytalan (az, hogy a versenyszervezés jó üzlet, csupán egy városi legenda, és valójában a sportág iránt elkötelezett sportemberek tartják életben az eseményeket – de csak addig, amíg megbecsülve érzik magukat).

Abban a helyzetben, amikor a sportágba éves szinten több mint százmillió Ft érkezik, aránytévesztésnek tartom, hogy a versenyrendszer önálló sorként még csak meg sem jelenik a támogatandó projectek között. A 2013. évi egyszeri támogatás mellett szükséges lenne, hogy a 2014. évben is megjelenjen, szabad szemmel is látható mértékben, a versenyek támogatása. Javaslom, hogy a 2014. évi költségvetés tervezeteket ennek figyelembevételével készítsék el és terjesszék a közgyűlés elé.

Ide kívánkozik az a véleményem is, hogy a Szövetség egyik kiemelt célja, a tömegbázis növelése is az eseményeken, versenyeken keresztül valósítható meg. Az erre a célara 2013-ban szánt 100.000 Ft nevetségesen alacsony volt, de egy okos és végiggondolt koncepció mentén – a versenyszervezők bevonásával – 2014-ben valóan meg lehetne többszörözni a licenszes versenyzők számát. Ez azonban csak úgy működik, ha a Szövetség elnöksége – az eddigiekkel szemben – partnerként kezeli a versenyszervezőket.

Katona Kálmán: Nem tudom kihámozni a kérdést, a véleményt figyelemre méltónak tartom.

16.

– Kérem, adják meg a teljes és végleges támogatási összegeket (a már aláírt szerződések esetében)! Mivel a közzé tett adatok nem minden esetben egyeznek az egyes elnökségi üléseken szereplő számokkal, szükséges ezek tisztázása. Az 5-10 milliós eltérések jelentősnek mondhatók.

Az MKSz által kiadott táblázatok tartalmazzák az összesítő sorokat is! Ezeket bárki össze tudja otthon adni, de egyszerűbb, és szebb, ha eleve így kerülnek ki.

Katona Kálmán: Így a vége felé mintha elfáradt volna kérdező, nem értem mit is szeretne kérdezni, így válaszolni sem tudok.

17.

– Kérek írásos tájékoztatást arról. hogy a 2013. II félévi állami támogatással kapcsolatos tájékoztatásokból, (sőt, tudtommal az elnökségi ülésekről is), miért maradt el a „Létesítményfejlesztési támogatás” (melynek összege a 2013. II félévre tudtommal meghaladja a 35 millió Ft-ot).

Kérem, tájékoztassanak arról, hogy ki és milyen feltételek mentén osztotta el a támogatást és kik között? Hol és hogyan lett meghirdetve ez a program, hol és mi módon lehetett erre jelentkezni? A nyertes fejlesztési programok milyen módon szolgálják a többi project megvalósítását (pl. utánpótlás program). Ki ennek a projectnek a felelőse, és milyen szalmai szempontok alapján választották ki a támogatandó fejlesztéseket?

Ez ügyben külön kérem az elnökségi tagok tájékoztatását, hogy ők személyesen tudnak-e egyáltalán arról, hogy a sportágban ilyen célra milyen módon kerül(t) támogatás. Ezt a kérdést azért vagyok kénytelen feltenni, mert négyszemközti egyeztetések alkalmával többször kiderült, hogy az MKSz elnökségének tagjai semmivel sem tudnak többet egyes ügyekről, mint a kívülállók.

Ez a téma engem azért is érint közelről, mert 5-6 éve folyamatosan dolgozunk azon, hogy a jelenlegi tarthatatlan helyzettel szemben Budapesten létrejöjjön egy olyan BringaPark, ahol egyszerre több szakág is edzhet, versenyezhet, de most, amikor pont ilyen célra címzett pénz érkezik a Szövetséghez, még csak információkhoz sem jutunk. (Ennek ellenére, saját erőből próbáljuk megvalósítani a kőbányai BringaParkot, ahol tavaly egy pumpa pálya is megépült, és idén már három CX és MTB versenyt is szerveztünk).

Katona Kálmán: Az NSK koordinálja a sportlétesítmény fejlesztéseket. A stratégiában volt egy bringapark program fejezet, amiben számos lehetőséget soroltunk fel, Bókai kert, Balatonkenese, Újpest, Sopron, Pécs, erdei bringa utak kijelölése. Ebből választott az NSK olyanokat, a szövetséggel egyeztetve, ahol az önkormányzat a támogatás nagyságrendjével azonos hozzájárulást ad. Sajnos a projektek nem haladtak elég gyorsan, egy sem készült el a tervezett határidőre. Ezeket nagyon lelassította a 30 napos elszámolás és a késedelmes fizetés.

17+1

– A 2013. márciusi közgyűlés hitelesített jegyzőkönyve nem található meg a honlapon. Ez a közgyűlés fő napirendi pontja az alapszabály módosítsa volt. Az előzetes tájékoztatás alapján erre a közgyűlésre csupán azért volt szükség, hogy a törvények változása miatti módosításokat elvégezzék. Ezzel szemben jelentős, tartalmi módosítások is történtek. A jelenlevők tájékoztatása alapján (én külföldi edzőtábor miatt nem voltam jelen) úgy tudom, hogy a tagság nem tételesen hagyta jóvá a módosításokat. Így fordulhatott elő például az is, hogy lényegében a tagság tudta nélkül került a közgyűlés helyett elnökségi hatáskörbe az állami támogatások felosztása.

Ezzel kapcsolatban kérem, hogy a 2013. márciusi közgyűlés hitelesített jegyzőkönyvét a honlapon tegyék hozzáférhetővé!

Katona Kálmán: Az alapszabály-módosítás tervezetét egy hónapig lehetett véleményezni, módosító indítványokat beadni, ezeket a közgyűlésen megvitattuk.  Az állami támogatások felosztását az operatív munkát végző elnökség végzi el és erről beszámol a közgyűlésnek. A jegyzőkönyvet feltesszük a honlapra.

2014-03-29

Üdvözlettel:

Katona Kálmán

MKSZ elnök

.

 

Hozzászólások

Írd ide a hozzászólásod:

Leave a reply

Kerékpár magazin - Bikemag.hu - Hírek, tesztek, versenyek
Logo