fbpx

Együttműködési megállapodás a Bringás Reggelin

Formálisan is együttműködési megállapodást írtak ma alá “Bringás Reggeli” keretében a kormányzat és a Magyar Kerékpáros Klub.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Kerékpáros Érdekvédelmi, Szabadidősport és Szolgáltató Klub
között létrejövő együttműködési megállapodás fő elemei:

Preambulum

A Magyar Kerékpárosklub – mint Magyarország legnagyobb taglétszámmal és támogatói bázissal
rendelkező, országos kerékpáros szervezete – alapvető céljának tekinti a fenntartható közlekedési
módok, azon belül is a kerékpáros közlekedés terjesztését, részarányának növelését, feltételeinek,
biztonságának és kultúrájának javítását. Ennek érdekében több mint egy évtizede követi és segíti a
területért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésszakmai munkáját.

A Kormány Révész Máriusz, a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és
népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kijelölésével, az NFM
Kerékpáros Koordinációs Főosztály felállításával, valamint a kerékpáros közlekedés fejlesztésére
fordítható költségvetési források jelentős megemelésével jelezte, hogy a jövőben még nagyobb
hangsúlyt kíván fektetni a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítására és a fejlesztések megfelelő
szintű koordinálására.

A Magyar Kerékpárosklub és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – illetve annak korábbi
háttérintézménye, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ – több mint egy évtizede
együttműködik szemléletformáló kampányok (például „Bringázz a Munkába!”, „Bringás Reggeli”)
lebonyolításában, a szakpolitikai stratégia kialakításában, konferenciák szervezésében és műszaki
tervek véleményezésében.

Az együttműködési megállapodás a Magyar Kerékpárosklub és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
között eddig is meglévő hivatalos és informális együttműködést folyamatos szakmai együttműködéssé
és műhelymunkává alakítja. Az elmúlt évek közös munkája ezt már számos területen megalapozta és
előkészítette, de van lehetőség arra, hogy további feladatokra is kiterjedjen az együttműködés.

Az együttműködés hosszú távú fenntartása, kiszámíthatósága és átláthatósága érdekében, a felek írásos
megállapodásban kívánják rögzíteni együttműködésük céljait, területeit és módozatait.

Az együttműködés általános célja

1. A Magyar Kerékpárosklub és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium együttműködésének közösen
deklarált célja, hogy a kerékpárral rendszeresen közlekedők, munkába járók vagy a kerékpárt
szabadidős céllal használók száma folyamatosan növekedjen.
Ezért a Magyar Kerékpárosklub és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium együttműködnek:
– a fenntartható közlekedési módok további terjedése;
– a kerékpározás feltételeinek javítása;
– a közlekedési kultúra javítása;
– a közlekedési konfliktusok, balesetek számának csökkentése;
– a kerékpáros közlekedést érintő döntések alaposabb, körültekintőbb előkészítése érdekében.

Az együttműködés konkrét témakörei

Az együttműködés kiterjed az alábbi téma- és tevékenységi körökre:

1. Szemléletformálás, oktatás, kommunikáció:
a) A kerékpározást népszerűsítő közös kampányok szervezése;
b) A „Bringázz a Munkába!” kampány folytatása, újraindítása;
c) A munkahelyek és települések ösztönzése a kerékpáros közlekedés támogatására;
d) Szemléletformáló, ismeretterjesztő és oktató kampányok szervezése;
e) Nyomtatott és online kiadványok, videók tervezése, készítése, terjesztése;
f) Közös hivatali, önkormányzati, döntéshozói, oktatási és szakmai szemléletformálás
tanulmányutak szervezésével, és külföldi szakértők meghívásával.

2. Közös szakmai események:
a) Rendszeres és alkalmi szakmai rendezvények (workshopok, vitafórumok, konferenciák)
szervezése a kerékpározás témájában, különböző szakterületek és célcsoportok számára
(infrastruktúra-fejlesztés, kommunikáció, oktatás stb.);
b) Egyéb hazai konferenciákon a fenntartható közlekedési módok, kiemelten a kerékpárosbarát
szempontok megjelenítése a lehető legnagyobb súllyal.

3. Kutatás, adatgyűjtés, hatásvizsgálatok:
a) A kerékpáros közlekedés területén jellemző adathiány csökkentése érdekében megosztják
egymással kutatási eredményeiket, felméréseiket, forgalomszámlálási adataikat,
hatásvizsgálataikat;
b) Forgalomszámlálások közös tervezése, lebonyolítása és értékelése;
c) Baleseti elemzések közös készítése;
d) Lakossági felmérések és közvélemény-kutatások közös készítése és adatbányászat;
e) Egyéb kutatások végzése.

4. Szabályozási és szervezeti háttér:
a) A közúti balesetek és konfliktusok csökkentése érdekében a KRESZ felülvizsgálata;
b) A további kerékpáros közlekedést érintő jogszabályok, tervezési útmutatók (pl.: OTÉK, ÚME
stb.) folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása.
c) Javaslat kidolgozása a kerékpárral történő munkába járás ösztönzésére;
d) Hatályos közlekedésfejlesztési stratégia dokumentumok (pl. Nemzeti Közlekedési
Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia, Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv,
Nemzeti Kerékpáros Stratégia) megvalósulásának nyomon követése és ösztönzése.
e) Új stratégia dokumentumok kidolgozása.

5. Üzemeltetés:
a) Kerékpáros infrastruktúra üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések megvitatása, egyeztetése;
b) Országos közutak kerékpározhatóságának vizsgálata, kerékpáros tiltások felülvizsgálata;
c) Felújítási projektek területi rangsorolása a beavatkozások szükségessége alapján;
d) Út- és közlekedéstechnikai hibajelzés, erre történő ösztönzés a Magyar Kerékpárosklub
csatornáin és partnerein keresztül.

6. Infrastrukturális fejlesztések
a) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által bonyolított kerékpáros tervzsűriben a Magyar
Kerékpárosklub állandó részvétele;
b) Hazai közlekedési és városfejlesztési intézkedések kapcsán a kerékpáros szempontok
egyeztetése és közös javaslatok megfogalmazása;
c) A hálózatosság, intermodalitás és közlekedési módváltás szempontjainak érvényesítése
különböző projektek előkészítése és megvalósítása során;
d) Országos, területi, megyei területfejlesztési tervek előkészítése során javaslattétel és
véleményezés.

7. Pályázatok
Kerékpározást érintő hazai és Európai Uniós pályázati felhívások közös véleményezése az illetékes
Irányító Hatóság felkérésének megfelelően.

8. Egyéb területek
a) A felsorolt területeken elért változások széleskörű – de nem politikai célú – bemutatása a
kerékpározók számára;
b) Elektromos rásegítésű kerékpárok hazai terjedésének ösztönzése;
c) Fent nem felsorolt egyéb, a kerékpározást érintő témák;
d) Települési önkormányzatok elérése, megnyerése a kerékpározás további térnyerése érdekében.

Hozzászólások

Írd ide a hozzászólásod:

Leave a reply

Kerékpár magazin - Bikemag.hu - Hírek, tesztek, versenyek
Logo