fbpx

BringaAkadémia: általános iskolai tantárgy a kerékpározás

bringaakademia logo 2014 hosszu sz2014 tavaszán a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából az Élet Úton programmal összhangban a Közlekedéstudományi Intézet 100 általános iskolai pedagógus felkészítését biztosítja az akkreditált BringaAkadémia pedagógus-továbbképzési program keretében.

A program indításaként április 2-án, szerdán egy workshopra került sor a témával kapcsolatban. Az eseményen számos oktatással és közlekedésbiztonsággal foglalkozó állami, valamint önkormányzati szervezet (KTI, ORFK-OBB, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, BKK) és civil szervezetek képviselői vettek részt.

Elsőként Csikai Mária, a Kerékpáros Magyarország Szövetség elnöke tartott rövid bevezetőt. A KMSZ elnöke kiemelte, hogy a Bejárható Magyarország Program keretében létrejött BringaAkadémia tantárgy által az iskolában lehetőség nyílik arra, hogy a tanulók szervezett keretek között találkozzanak hasznos közlekedési és turisztikai ismeretekkel.

BringaAkadémia_sajtótájékoztató1

Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága képviseletében Berzai Zsolt rendőr alezredes a közlekedésbiztonság felől közelítette meg a kérdést. A gyerekekre vonatkozó baleseti adatokból levonható az a következtetés, hogy – a közlekedésre neveléssel foglalkozó szakemberek munkájának is köszönhetően – évről-évre egyre kevesebb gyermek válik közlekedési baleset elszenvedőjévé. Azonban egyetlen sérülés is sok, így továbbra is vannak újabb és újabb elérendő célok. A tavasz közeledtével statisztikai adatok nélkül is mindannyian szembesülünk azzal a ténnyel, hogy kerékpárosok – köztük egyre több fiatal – lepik el az utakat. Éppen ezért a gyerekek közlekedésre nevelése és így a balesetek számának csökkentése érdekében az ORFK-OBB számos gyermek és ifjúsági közlekedésbiztonsági versenyt szervez, illetve támogat.

Berta Tamás

Berta Tamás

Berta Tamás, a Közlekedéstudományi Intézet Közlekedésbiztonsági Központjának vezetője az Élet Úton programot mutatta be. A számos állami és civil szervezet részvételével működő program alapvetése, hogy a közlekedésre nevelésnek és a gépjárművezető-képzésnek egységes rendszert kell alkotnia, amelyben a tanulók lépésről-lépésre haladnak a gyalogos közlekedéstől a kerékpáron és a kismotoron át a gépjárművezető vizsgáig. A program alapvető célkitűzése az, hogy növekedjen a közlekedési, közlekedésbiztonsági nevelés által elért gyermekek száma – ebbe a programba illeszkedik a BringaAkadémia is.

A BringaAkadémia tantárgyat és pedagógus-továbbképzési programot Eisenkrammer Károly és Abelovszky Tamás mutatták be. A tantárgy ötletgazdája, Eisenkrammer Károly az elmúlt évek oktatási tapasztalatait és a BringaAkadémia megszületésének körülményeit mutatta be, megköszönve a munkában nyújtott eddigi segítséget a szakmai partnereknek (ORFK-OBB, KTI, Oktatási Hivatal, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet). Reményét fejezte ki, hogy a 100 pedagógus április-májusi továbbképzése csak a nulladik lépés azon az úton, hogy a (kerékpáros) közlekedésre nevelés minden iskolában elfogadott legyen, és általánosan bevezetésre kerüljön. Az előadáson elhangzott, hogy a BringaAkadémia tananyaga nem csupán a tanórai keretek között, hanem a délutáni iskolai foglalkozásokon is használható. Abelovszky Tamás, a BringaAkadémia programfelelőse részleteiben mutatta be a képzés során érintett témaköröket, ismereteket.

Abelovszky Tamás

Abelovszky Tamás

A BringaAkadémia tantárgy bemutatása

A BringaAkadémia egy, az általános iskolák 3-4. és/vagy 5-6. évfolyamai számára választható tantárgy, amely elméleti és gyakorlati közlekedésbiztonsági, szemléletformáló oktatás bevezetését teszi lehetővé.

A BringaAkadémiát választó iskolákban a diákok az alábbi négy nagyobb témakör érintésével két év alatt, összesen 64 órában tanulják a tantárgyat:

 • KRESZ (elmélet): és egyéb közlekedési ismeretek + vizsga – 16 órában.
 • Kerékpár-technikai ismeretek (elmélet és gyakorlat, rossz idő esetén teremben): kerékpár alapismeretek, váltóhasználat, világítás, felszerelés, ruházat, hibafelismerés, gumijavítás, sportági alapismeretek, kerékpáros szakágak – 10 órában.
 • Kerékpáros gyakorlati feladatok az iskolaudvaron (szabályos elindulás, megállás, kanyarodás, irányjelzés, akadályok kikerülése, problémamegoldás, veszélyek elkerülése, közlekedési szituációk gyakorlása) – 28 órában.
 • A Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva túrázási ismeretek oktatása (túrák szervezése) – 10 órában.

A BringaAkadémia bevezetésére legalább négyféle mód kínálkozik:

 1. Önálló tantárgyként a szabadon választott órakeret terhére, heti 1-1 órában (évi 32 órában).
 2. Beilleszthető a normál iskolai tanmenetbe, úgy, hogy a kötelező tantárgyak óráin jelenik meg:
 3. Az egész napos iskola koncepcióba illesztve, a délutáni időszakban, vagy modulként illesztve a tanrendbe.
 4. Az iskolák délutáni (napközis) időkeretében „BringaAkadémia szakkörként”.
  1. elméleti KRESZ-oktatás és KRESZ-vizsga a technika és életvitel órákon, valamint e-learning módszerekkel.
  2. gyakorlati kerékpáros, „mozgásos” foglalkozások a testnevelés órákon.
Eisenkrammer Károly

Eisenkrammer Károly

A BringaAkadémia kerettanterv jogi háttere:

Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 6. melléklete a 7.23. pontban írja le a BringaAkadémia kerettanterv tematikai egységeit és fejlesztési követelményeit:

http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/k1_07_egyeb/index_bringaakademia.html.

BringaAkadémia akkreditált pedagógus továbbképzés

Az Emberi Erőforrások Minisztérium illetékes államtitkársága 2013. április 25-én 957/64/2013 számon nyilvántartásba vette a „BringaAkadémia kerékpáros közlekedésbiztonsági program” című 30 órás pedagógus-továbbképzési programot. A BringaAkadémia pedagógus-továbbképzési program célja, hogy felkészült pedagógusokat biztosítson a tantárgy oktatásához. Az általános iskolákban tanító pedagógusok négy nagyobb blokkban, elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a következő tárgykörökben:

 1. KRESZ-alapismeretek
 2. Kerékpártechnikai ismeretek
 3. Kerékpár-kezelési gyakorlatok, játékok
 4. Túraszervezési, túravezetési alapismeretek

A képzést vizsga zárja, a sikeres vizsgázók tanúsítványt kapnak a tanfolyam elvégzéséről.

A BringaAkadémia leírása itt található az Oktatási Hivatal PedAkkred rendszerében: http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=4793

.

Hozzászólások

Írd ide a hozzászólásod:

Leave a reply

Kerékpár magazin - Bikemag.hu - Hírek, tesztek, versenyek
Logo