fbpx

MKSZSZ sajtóközlemény a TdH per kapcsán

„Hivatkozással Eisenkrammer Károlynak a sajtó képviselőihez eljuttatott nyilatkozatára, amelyben beszámolt arról, hogy a Fővárosi Ítélőtábla semmisnek nyilvánította a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség és a Kerékpársport 2000 Alapítvány közötti szerződést, amelynek tárgya a Tour de Hongrie 2006-2008. közötti megrendezése volt, az alábbiakra hívom fel tagszervezeteink, versenyzőink és az érdeklődők figyelmét a következőkre:

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon meghozott, jogerős ítélete egy már nem hatályos (lejárt), végrehajtott szerződés semmissé nyilvánításáról rendelkezett. A szerződéssel kapcsolatban a felek (MKSZSZ, Kerékpársport 2000 Alapítvány) egymással elszámoltak, egymással szemben követelésük nincs. A felperes, az Eisenkrammer Károly résztulajdonában álló Vuelta Kft. a per megindításakor több okból kívánta a bíróságtól a szerződés érvénytelenné nyilvánítását, amelyek közül a bíróság csak egyet talált megalapozottnak. Azt, hogy alapítványi formában működő szervezet nem láthatta volna el olyan verseny szervezését, amely forgalomeltereléssel, forgalomkorlátozással jár.

A Vuelta eddigi magatartására és várható szándékaira figyelemmel (az akkor még MKSZSZ tag sportszervezet ügyvezetője Eisenkrammer Károly a 2008. október 11-ei MKSZSZ közgyűlésen kilátásba helyezte kártérítési igény beterjesztését az MKSZSZ ellen, mivel 2006-ban nem ő kapta meg a verseny rendezésének jogát) számunkra lényeges, hogy a bíróság állást foglalt abban a kérdésben is, hogy a Vuelta egyáltalán akarta-e a 2006. évi Tour de Hongrie megrendezését. Az ítélet indoklásában a bíróság megállapította azt, hogy „a felperes a 2006-os verseny szervezéséről kifejezetten lemondott”. Erre tekintettel a tényekkel szembeáll, tehát hamis Eisenkrammer Károlynak az az állítása, miszerint cégének szándékában állt 2006-ban és azt követően is megrendezni ezt a versenyt.

Ezúton le kívánom szögezni, hogy az MKSZSZ továbbra is mindent megtesz azért, hogy a Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny megszervezésének joga, valamint a Tour de Hongriehoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok több mint nyolcvan év után se kerüljenek az eddigi tulajdonostól, azaz a versenyszerű kerékpársport állam által elismert szövetségétől magánszemély vagy a magánszemély gazdasági társasága tulajdonába. Az erre irányuló, Eisenkrammer Károlytól vagy a Vueltától származó próbálkozások ellen minden rendelkezésünkre álló eszközzel következetesen fellépünk.”

Az MKSZSZ Elnöksége nevében: Törzsök Zsolt, elnök


A fentiek értelmezéséhez némi segítség azok részére, akik a témát nem ismerik részletesen:

– Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség a klasszikus kerékpáros szakágakat (országúti-, pálya-, terep- és teremkerékpározás) irányító sportszervezet. Hasonló szakági szövetség az MMTBSZSZ, mely a hegyikerékpáros szakágakat fogja össze. A két szakági szövetség a Magyar Kerékpársportok Szövetsége (MKSZ) elnevezésű ernyőszervezet irányítása alá tartozik. A Magyar BMX Szövetség az előzőleg bemutatott struktúrán kívül önálló szövetségként működik.
– A fenti sajtóközleményt kiadó Törzsök Zsolt MKSZSZ elnök a www.tdh.sport.hu honlap tanúsága szerint jelenleg is a Tour de Hongrie szervezőbizottságának képviselője.
– Eisenkrammer Károly 2005. februárjától 2006. nyaráig az MKSZ elnöki posztját töltötte be.
– A Fővárosi Ítélőtábla első és másodfokon egyaránt jogszabályellenesnek nyilvánított a Tour de Hongrie szervezésével kapcsolatos (az MKSZSZ és a Kerékpársport 2000 Alapítvány között) szerződés megkötése idején az MKSZSZ elnöki posztját ifj. Török Ottó, jelenlegi sport szakállamtitkár töltötte be.
– A bíróság első fokon hozott azon állásfoglalását, hogy „a felperes a 2006-os verseny szervezéséről kifejezetten lemondott” másodfokon megsemmisítette.
– A korábban már ismertetett jogerős bírósági ítélet alapjául a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III.31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szolgált, mely szerint: „A rendelet hatálya alá tartozó sportrendezvényt csak sportszervezet, szakszövetség vagy sportági szövetség szervezhet.” A sporttörvény 15. § (1) bekezdése szerint sportszervezet csak Kft. vagy egyesület lehet, alapítvány nem.
– A Tour de Hongrie néven szervezett verseny egyedül 2004-ben rendelkezett UCI besorolással, valamint a 2005-ös az év volt az utolsó, hogy a körverseny a fővárosba is ellátogatott.

A témával magazinunk 2007. január-februári számában „Kié a Tour de Hongrie?” címmel Dr. Princzinger Péter írása foglalkozott részletesen.

Fotók forrása: www.tdh.hu
Az MKSZSZ honlapja: www.mksz.com
Az MKSZ honlapja: www.cycling.hu

Hozzászólások

Írd ide a hozzászólásod:

Leave a reply

Kerékpár magazin - Bikemag.hu - Hírek, tesztek, versenyek
Logo