fbpx

Eldőlt a Kropkó-MTSZ csata: Az IRONMAN versenyek és rendezvényei nem tartoznak a Magyar Triatlon Szövetség engedélyezési hatáskörébe 

A miskolci törvényszék jogerős ítéletben mondta ki a sportról szóló 2004. évi törvény értelmében, hogy az IRONMAN 70.3 Budapest rendezvényeire a Magyar Triatlon Szövetség engedélyezési hatásköre nem terjed ki. Mivel az IRONMAN amatőr tömegsport, így az a Sporttörvény szerint nem vonható az MTSZ versenyrendszere alá, így nincs és nem is lehetett felügyeleti jogköre az IRONMAN rendezvények felett. A 2018 végén megszületett bírósági határozat részletes indoklását Kropkó Péter, az IRONMAN világverseny hazai rendezési jogait elnyert Kropkó Promotion szakmai vezetője nemrégiben vette át.

Az IRONMAN nemzetközi márkát sújtó Magyar Triatlon Szövetségi (MTSZ) döntések több ízben lehetetlenítették el a budapesti IRONMAN rendezvényeket és azok szervezőit az elmúlt közel három évben. A szövetség csapdái minden képzeletet felülmúlva gördítettek akadályokat Kropkóék elé, kezdve a magyar sporttörténelemben példátlan, 30 és 35 millió Ft mértékű – azóta már jogerős bírósági ítéletek szerint is teljesen jogszerűtlen – fegyelmi büntetésektől, a szervezők alkalmatlanságáról és a licensz jogok átvételéről szóló, az IRONMAN márka amerikai tulajdonosának írt levelén át, továbbá a 2016. évi velencei verseny hatósági bezáratásán, és közel 500 amatőr triatlonista versenyzését ellehetetlenítő, a Sporttörvény szerint teljesen jogszerűtlen ténykedésén keresztül, vagy az ITU nemzetközi tagszervezeteinek írt, a 2016. évi verseny elmaradásáról szóló nyilatkozatán át, továbbá az IRONMAN versennyel szemben teljesen szükségtelen, és minden szakmai követelményt figyelmen kívül hagyó hatóságként tetszelgésig.

A Budapest 70.3 rendezvénysorozatot az IRONMAN márka licenszgazdája és annak nemzetközi szakmai bizottsága mindhárom évben kiválónak minősítette a résztvevők visszajelzését is figyelembe véve. A 2014-es első budapesti verseny a több ezer nemzetközi induló értékelése alapján a világ legjobb első versenye és egyben Európa legjobb versenye lett, a világ nyolcvan IRONMAN 70.3 versenye közül pedig azonnal a második helyezést érte el, óriási sportdiplomáciai elismerést hozva ezzel Budapestnek és a szervezőknek. A nemzetközileg is egyedülállóan sikeres rendezést mutatta az évről évre tapasztalt legalább 20%-os résztvevőszám-növekedés, az újabb betétfutamok (5i50) megrendezésének lehetősége, valamint a nemzetközi felkérés a 2018. évi IRONMAN 70.3 világbajnoki játékok megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítésére. Kelet-Közép-Európa első IRONMAN rendezvénye Budapesten volt, tehát önmagában is jelentős sportszakmai és gazdasági sikert ért el: a verseny és a hozzá kapcsolódó költések összege meghaladta a 2,5 milliárd forintot.

A szervezők 2016-ban már nem kapták meg a versenyük megrendezéséhez megítélt kormányzati támogatást, annak ellenére, hogy az az MTSZ-hez időben megérkezett. Ehhez a szervezők végül az illetékes minisztériummal folytatott 2,5 éves egyeztetést követően, a kormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) aktív részvételével, az eset abszurditását jól jellemző módon három kormányhatározat után, és már az MTSZ kihagyásával, közvetlenül jutottak hozzá. Az IRONMAN világbajnoksággal kapcsolatban azonban sajnos a nemzetközi döntőbizottság számára is egyértelművé vált, hogy noha a környezeti adottságok, a szervezők már korábbi rendezvények során bizonyított szakmai hozzáértése, a főváros és a kormányzat támogató hozzáállása alapján a budapesti pályázat a legesélyesebb, az MTSZ által vezetett hazai triatlon sport képtelen az együttműködésre, és így egy ilyen volumenű rendezvény befogadására.

A Kropkó Promotion és MTSZ között évek óta zajló bírósági perek* eddigi eredményei és a mostanáig megszületett ítéletek alapján kijelenthető, hogy az IRONMAN és annak versenyrendszere, a Sporttörvény szerint nem tartozik az MTSZ által irányított versenysport rendszere alá, így annak a Sporttörvény alapján nem lehet, és nem is lehetett ellenőrzési vagy felügyeleti jogköre az IRONMAN rendezvényei felett, a saját Versenyszabályzata pedig csak a saját versenyrendszerére terjed ki az MTSZ-nek, az IRONMAN viszont a bíróság jogerős döntése szerint nem tartozik ide.

A mostani miskolci törvényszéki döntés tehát fordulópontot hozott a három éves küzdelemben.

Kropkó Péter hatszoros IRONMAN győztes, négyszeres Strongman Japan győztes és tizenkétszeres triatlon magyar bajnok a miskolci törvényszék rájuk nézve kedvező döntéséről elmondta: „Immár hivatalosan is visszaigazolást nyert, hogy az IRONMAN 70.3 Budapest szervezői, 2014 és 2016 között a hatályos magyar jogszabályok betartása mellett szervezték az egyébként nemzetközileg is méltán elismert rendezvényüket, és elszenvedett büntetéseink teljesen jogszerűtlenek voltak.”

Az IRONMAN 70.3 Budapest szervezői ezúton is köszönik a kormányzat és az Emmi Sportért Felelős Államtitkárság dolgozóinak szakszerű és korrekt problémakezelését, mely lehetővé tette, hogy a Magyar Triatlon Szövetség ámokfutása ellenére, végül a szövetség kihagyásával, közvetlenül a szervezőknek kifizetésre kerüljön a 2016. évi versenyhez kapcsolódó támogatás, amivel azóta a szervezők hiánytalanul elszámoltak és a velük szerződő partnerek követeléseit kifizették.

* Összefoglaló a perekről

  • Az IRONMAN 70.3 Budapest szervezőinek az elmúlt időszakban az MTSZ-szel szemben 4 különböző ügyben kellett bíróság előtt megvédeni igazukat. Első két alkalommal az MTSZ koncepciós fegyelmi eljárásaiban kiszabott, a teljes magyar sport történetében példátlan összegű 30 és 35 millió forintos fegyelmi bírságokat törölte a bíróság, az alapvető formai hiányosságokra (többek között olyan garanciális szabályok megtartását mulasztotta el a szövetség, mint a jogszabály által meghatározott létszámmal működő fegyelmi bizottság megalakítása) és nem mellesleg a tanúvallomások megtagadására hivatkozva.

 

  • Ezt követően a Miskolci Törvényszék előtt zajló MTSZ versenyrendezési díj iránti perben az IRONMAN kérte a bíróságot annak kimondására, hogy az IRONMAN nem tartozik az MTSZ által követelt versenyrendezési díj megfizetésével, mivel nem tartozik a Magyar Triatlon Szövetség versenyrendszerébe. A Törvényszék az MTSZ díjigényének ugyan formálisan helyt adott, ugyanakkor a bírósági határozat részletes indoklás mellett rögzíti, hogy a szövetség azon jogszabályi hivatkozásai, melyekkel engedélyezési hatáskörét alátámasztaná, nem állják meg a helyüket. Ezen túl felvetette a törvényszék annak a gyanúját is, hogy a Magyar Triatlon Szövetség versenyszabályzata jogszabályba ütközik, azonban nem látta felhatalmazottnak magát ennek kiigazítására. A további hasonló esetek elkerülése érdekében a szervezők bejelentést fognak tenni az ügyészségnél.

 

  • A negyedik perben a Lágymányosi-öböl vízminőségével kapcsolatban kérték az IRONMAN szervezői a bíróságot, hogy az MTSZ-t az általa közzétett, immáron a tárgyalások során bekért szakértői vélemények és ÁNTSZ szakemberek egyértelmű véleménye szerint is valótlan állításoknak a visszavonására kötelezze. Ez az eljárás még folyamatban van, azonban a szakhatóság vezetője által a perben tett tanúvallomás szerint a víz az úszóversenyek lebonyolítására alkalmas volt, így a szervezők már csak a kihirdetésre kerülő végső döntésre várnak.

 

  • Az IRONMAN 70.3 szervezői közérdekből nyilvános adatok kikérésével próbáltak választ kapni arra, hogy egyéb „nemzetközi” versenysorozatokra, ügyvédi költségekre, szerverekre, versenyszervezéssel kapcsolatos eszközök beszerzésére hogyan sikerült százmillió forintos nagyságrendben közpénzeket elszámolni, ám erre nem érkezett érdemi reakció, így a fent nevezett ügyekben ismeretlen tettes ellen rendőrségi feljelentés történt. Emellett a Miskolci Törvényszék ítélete alapján megalapozottá vált a 2016. évi IRONMAN velencei felkészülési versenyének MTSZ általi ellehetetlenítésével kapcsolatos kártérítési per megindításának a lehetősége is. Így az MTSZ-nek már nemcsak az IRONMAN kapcsán indított versenyjogi kártérítési ügyben kell majd felelnie, hanem a velencei verseny kapcsán keletkezett károk esetében is elszámolásra kényszerül.

 

Perek tételes listája:

  1. Fegyelmi eljárás a Kropkó Promotion Kft. ellen – A peranyag letölthető

  2. Fegyelmi eljárás a Kropkó Triatlon Club ellen – A peranyag letölthető

  3. Miskolci Törvényszéken lezárt versenyrendezési díj iránti per – A peranyag letölthető

  4. Fővárosi Törvényszék vízminőség per – Folyamatban, az első fokú ítéletre várunk

  5. Versenyjogi jogsértés miatt indított kártérítési per – A kereset beadásra került

Hozzászólások

Címkék:

Írd ide a hozzászólásod:

Leave a reply

Kerékpár magazin - Bikemag.hu - Hírek, tesztek, versenyek
Logo