fbpx

Az MKSZ elnökének álláspontja a Tour de Hongrie kapcsán kialakult helyzetről

A Magyar Kerékpáros Körverseny immár 7 éve nem kerül megrendezésre hazánkban, ami egyértelműen bizonyítja, hogy mind az MKSzSz mind pedig az MKSZ nem a sportág érdekeit képviselve működtette a magyarországi országúti versenyrendszert az elmúlt 7 évben. Mint azt számtalan nemzetközi példa mutatja, egy ország nemzeti körversenye kiindulópontja és elengedhetetlen kelléke az adott ország magas színvonalú, nemzetközileg is mértékadó országúti kerékpáros sportéletének.

Tour de Hongrie - több mint 10 éve

Tour de Hongrie – több mint 10 éve

Az MKSZ mint országos sportági szakszövetség a sporttörtvényben rá ruházott jogai és kötelességei folytán felelős a magyar kerékpársport versenyrendszerének megszervezéséért. Ennek a feladatának szellemében, illetve a kerékpársport fejlődéséért való elkötelezettség miatt, az MKSZ a Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny mielőbbi újraélesztése és hosszú távú fejlesztése mellett elkötelezett. Az MKSZ célja, hogy a Tour de Hongrie mielőbb az UCI Europe Tour versenyrendszerbe illeszkedő esemény legyen, melyen keresztül a magyar országúti kerékpározás szervesen bekapcsolódhat a nemzetközi kerékpársportba.

A Tour de Hongrie verseny történelmi hagyománya, illetve annak rendezési joga a Magyar Kerékpársportok Szövetségének (MKSZ) legértékesebb vagyon értékű joga és a szövetség ennek megfelelően hasznosítja is azt. Elfogadhatatlan, hogy egyes szűk érdekcsoportok, vagy magánszemélyek ezt a kiemelkedő közösségi vagyont kisajátítani próbálják, akár mert egyéni érdekeik vezérlik őket, akár mert passzivitásuk révén a versenyt immár 7 éve ellehetetlenítik. Az MKSZ elnökeként mindent megteszek, hogy a Magyar Kerékpáros Körverseny megfelelő rangú, minőségű és a szövetség működése számára anyagi hasznot hajtó formában kerüljön újraindításra.

A 2015-ös, és a jövőben megrendezésre kerülő magyar kerékpáros körversenyek megkülönböztető védjegyei – mind az elnevezés, mind pedig a grafikai megjelenés vonatkozásában – az MKSZ tulajdonában vannak, azok védjegyként való bejegyzése folyamatban van a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál.

Az MKSZ elnökeként, a közösségi tulajdon szem előtt tartása mellett, a verseny szervező Vuelta S.E. / Vuelta Kft. vezetőségének egy olyan feltételrendszer elfogadását tűztem feltételként a 2015-ös Tour de Hongrie megrendezése kapcsán, ami megfelelő anyagi ellentételezést nyújt a szövetség számára a vagyoni értékű jog használatáért, illetve, ami magas minőségi és szakmai feltételek betartását garantálja.

– A verseny szervező semmiféle szövetségi anyagi támogatást a verseny lebonyolításához nem kap!
– A Vuelta S.E. / Vuelta Kft. 2015-ben használhatja a Tour de Hongrie védjegyeket, amelyért 5 millió forint + ÁFA védjegy használati díjat fizet az MKSZ-nek.
– A Vuelta S.E. / Vuelta Kft. mindenben támogatja az MKSZ által kirendelt verseny és rendezvény auditor működését mind a verseny előkészületi, mind pedig lebonyolítási szakaszában. Az auditor az MKSZ elnöksége illetve a közgyűlés számára jelentést tesz a verseny lebonyolítását követően 15 nappal.
– A Vuelta S.E. / Vuelta Kft. a Tour de Hongrie védjegyhasznosítási jogát kizárólag egy évre, próba jelleggel kapja meg, és amennyiben mind pénzügyileg, mind pedig szakmailag minden szempontból kielégítő a 2015-ös együttműködés, nyílik majd meg az út, a verseny további hasznosításáról szóló tárgyalások előtt.
– Az MKSZ érdeke azt kívánja, hogy a jövőbeni hasznosítást, nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan az MKSZ tulajdonában lévő gazdasági társaság keretein belül oldjuk meg, ezzel is biztosítva, hogy a közösségi tulajdon a szövetség céljait szolgálhassa hosszú távon.

Mivel a 2015-ös MKSZ költségvetési terv elnökségi megtárgyalásakor, az országúti szakág képviselői az általam javasolt költségvetés irányelveket nem elfogadva, az országúti utánpótlás fejlesztés költségvetését az eredeti javaslat 1/3-ára csökkentették, javasolni fogom az elnökségnek, hogy a Tour de Hongrie hasznosítása során befolyó 5 millió forint + ÁFA összeget az MKSZ az országúti utánpótlás nevelés kizárólagos céljaira különítse el 2015-ben.

Polony István
MKSZ elnök

A TdH-val kapcsolatos legfrissebb – tegnap esti – információ a szervező Vuelta Sportiroda honlapján: http://www.vuelta.hu/sportiroda-hirek?h=779

Hozzászólások

Írd ide a hozzászólásod:

Leave a reply

Kerékpár magazin - Bikemag.hu - Hírek, tesztek, versenyek
Logo