fbpx

Bikemag.hu Nyereményjáték Szabályzat – Woerthersee Gravel Race játék

A játékban való részvétel regisztráció köteles, ezért adataid megadása előtt, kérjük ismerd meg és értelmezd a Szabályzatban foglaltakat a következők szerint:

1. A játék szervezője
Bikemag.hu Kft. továbbiakban Szervező

2. A játék megrendelője, támogatója és a nyeremények felajánlója
JR Sport & Event Consulting KG továbbiakban Támogató

3. A játék időtartama
Játék kezdete: 2024. február 26.
Játék vége: 2024. március 7. 23:59:59
Sorsolás: 2024. március 8.

4. A nyereményjáték célja a sorsolás és a nyeremények
Szervező és Támogatók az önkéntesen regisztráló személyek adataiból kapcsolat felvételi listát készít a regisztráló személyek teljes körű tájékoztatását követően, a 8. pontban foglalt hozzájárulása alapján. Szervező az összegyűjtött adatokat bizalmasan kezeli és harmadik félnek nem adja át, a 2. pontban szereplő Támogatók kivételével.

A regisztráció során, átadott személyes adataidat, valamint kérdéseinkre adott válaszaidat tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy információkat és termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokat osszunk meg a regisztráció során megadott elérhetőségeiden.

A játékban használt piackutatás során, önkéntesen, a fenti cél ismeretében az általad megadott személyes adataidat, valamint kérdéseinkre adott válaszaidat tároljuk. A kérdésekre adott válaszokat kiértékeljük, harmadik fél részére – a 2. pontban foglalt támogató kivételével – csak a kiértékelés eredményét adjuk át, melyből az egyes válaszadók személyes adatai és preferenciái nem visszafejthetők.
A kutatás technikai lebonyolítását a Google Forms rendszerén keresztül végezzük.

A részvétel önkéntes, ezért a Szervező a jogosulatlan felhasználásból, illetve kiskorú regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció miatt.

A sorsolásba kerülés feltétele, hogy a felhasználó az 1. pontban meghatározott időben kitölti a piackutatás kérdőívét és saját nevével és érvényes e-mail címmel regisztrál a sorsolásra az erre a célra létrehozott felületen. A sorsolásba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes regisztráció esetén az érvénytelen regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson nem vehet részt.

A sorsolás díja:
3 db nevezés a Woerthersee Gravel Race-re

5. A nyertesek kiválasztása és a nyeremények átvétele
A Támogató a díjak nyerteseit egyenként sorsolja ki, elektronikus sorsolással. A sorsoláson részt vesznek a Szabályzatban leírtaknak megfelelő felhasználók, akik sikeresen regisztráltak a sorsolásba.
A Támogató a nyertesek értesítését a sorsolás után a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen kísérli meg.
A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről, továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított e-mail hozzáférés miatt.
Ha a Támogató a nyertest ismételt e-mail értesítéssel nem tudja elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Támogatóval sem a Szervezővel szemben kártérítési igénnyel nem élhet. A Támogató vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 48 órát vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes jogosultsága elvész.
A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, azok valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes(ek) helyére.
A játékban nem vehetnek részt az 1. és 2. pontban meghatározott cégek munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.
A nyereményeket a Támogató biztosítja és szolgáltatja.

6. Részvételi feltételek
A sorsolásban kizárólag azon 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakcímmel és érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a kutatás meghirdetett időtartama alatt önkéntesen kitöltik a kérdőíveket és regisztrálnak a sorsolásra.
A sorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és a 7. pontbeli Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek.

7. Adatkezelési szabályok
A nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A felhasználó a regisztrációval feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott adatait a 1. pontban meghatározott Szervező és a 2. pontban meghatározott Támogatók visszavonásig, Adatkezelőként, a 8. pontban megjelölt célból kezelje.

A Szervező a regisztrálók személyes adatait bizalmasan kezeli és az adatok biztonságát garantálja, eljárása megfelel az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, kiemelten az alábbiaknak:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;

A regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az Adatkezelőnél az alábbi elérhetőségeken, online vagy postacímükön postai úton lehet leiratkozni, valamint a hozzájáruló nyilatkozatot visszavonni emailben:
admin(kukac)bikemag.hu címen.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az általad megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a személyes hozzájárulás nélkül nem adjuk ki.

A regisztrációval hozzájárulsz ahhoz, hogy a kérdőíven megadott adataidat közvetlen üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatodig az Adatkezelők kezeljék, illetve ugyanezen célból és időtartamra átadjuk az 2. pontban szerinti Támogatók számára.

8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok
Hozzájárulok, hogy a Bikemag.hu Kft. és a 2. pont szerinti Támogatók részemre elektronikus hirdetést, reklámlevelet, egyéb marketing tartalmú megkeresést küldjön a regisztrációnál megadott e-mail címemre.
Hozzájárulok, hogy az 1. és 2. pontban szereplő gazdasági társaságok, adataimat közvetlen üzletszerzési célból visszavonásig kezeljék, ennek keretében saját vagy üzleti partneri ajánlatot juttassanak el elektronikus (email) vagy telekommunikációs eszköz útján.
A 8.pontban foglalt hozzájárulásaim visszavonásig érvényesek.

Kerékpár magazin - Bikemag.hu - Hírek, tesztek, versenyek
Logo