fbpx

Újlipótvárosban 49% szabálytalanul parkol a járdán kijelölt helyeken, a helyi civilek azonnali megoldást kérnek az Önkormányzattól

Újlipótváros “a tahóparkolás budapesti központja” – Zách Dániel 2018-as beszámolója óta pedig nem sok minden változott. A Járda a gyalogosoké csapata felmérte Újlipótváros parkolási helyzetét, az eredmény pedig lesújtó: a járdán ferdén kijelölt helyeken 49% szabálytalanul parkol, 30 helyszínen hiányoznak a parkolást jelző kötelező táblák és felfestések, és továbbra is több ingyenes parkolási engedélyt adnak ki, mint ahány parkolóhely összesen van Újlipótvárosban.

2023. decemberében az Újlipótvárosért Egyesület felkérésére a Járda a gyalogosoké átfogó felmérést készített Belső-Újlipótvárosban: a Szent István körút – Váci út – Victor Hugo utca – Újpesti rakpart által határolt terület minden egyes utcáját bejárva nézték meg a járdák, valamint a parkolás helyzetét. Ennek keretében vizsgálták:

  •     a kijelölt parkolási lehetőségeket;
  •     a parkolóhelyekhez tartozó közlekedési táblákat és felfestéseket;
  •     a szabályosan és szabálytalanul parkoló autók számát és arányát;
  •     a kijelölt rakodóhelyeket;
  •     a járdákat leszűkítő egyéb akadályokat (például oszlopok, vendéglátó teraszok).

A felmérés eredményeként 4 kritikus területet azonosítottak, amelyekre megoldási javaslatot készítettek az Önkormányzat számára. A XIII. kerületi Önkormányzattal idén két alkalommal már egyeztetés is történt a javaslati csomagot illetően, a fogadtatás alapvetően pozitív volt.

A 4 kritikus terület a következő:

1. Hiányzó útburkolati jelek

Belső-Újlipótvárosban 30 olyan utcaszakaszt is találtak, ahol a közútkezelő sem fizikai akadállyal, sem az előírt folytonos fehér vonallal nem jelzi a járdán parkolás határát. Ezeken a helyeken a KRESZ szerint egyáltalán nem lenne szabad a járdára parkolni, mégis évtizedek óta folyamatos a járdán parkolás, és az Önkormányzat sem bünteti ezt. Feltehetően az önkormányzati szándék a járdán parkolás valamilyen formában történő engedélyezése volt, ám ennek nem teremtették meg a szükséges jogszabályi feltételeit.

Ez az állapot a hatályos jogszabályoknak és műszaki előírásoknak nem felel meg, ezért a helyzet azonnali felülvizsgálata szükséges: felkérték az Önkormányzatot a hiányzó táblák, útburkolati jelek azonnali pótlására.

2. Szabálytalan járdán parkolás

A részben járdán kijelölt ferde felállású parkolóhelyek esetében a szabálytalanul parkoló autók aránya 48,78% volt, ami 40-szer magasabb, mint az egyéb módon kijelölt parkolóhelyek esetén – vagyis gyakorlatilag szinte minden második autóvezető szabálytalanul, a járdára túllógva parkolt le ezeken a szakaszokon. A probléma évtizedek óta ismert, valódi megoldást pedig a parkolási rend felülvizsgálata, a járdán parkolás megszüntetése jelenthet.

Ezt a folyamatot az Önkormányzat már elkezdte, ám a fennmaradó szakaszok ütemezése nem készült el. A javasolt megoldás a részben járdán kijelölt ferde felállású parkolóhelyek megszüntetésének beütemezése úgy, hogy legkésőbb 2026. decemberéig mindenhol visszakapják a járdákat a gyalogosok.

A végleges kivitelezéséig tartó átmeneti időszakban a civilek egy komplex kommunikációs, edukációs kampány, valamint zéró toleranciás szankcionálási rendszer bevezetését tartják indokoltnak.

Ha az autó bármelyik része a fehér vonalon túllóg, akkor a parkolás szabálytalan.

3. Túl nagy parkolási kereslet

Csökkenteni szükséges a városrész parkolási keresletét, ezért az ingyenes lakossági parkolás felülvizsgálata, az engedmények mértékének, és az engedményre jogosultak körének racionalizálása elvárt.

Az Önkormányzat jelenleg több ingyenes lakossági várakozási engedélyt ad ki Újlipótváros területén, mint ahány parkolóhely összesen rendelkezésre áll a városrészben.

Az Önkormányzat megközelítőleg 30.000 parkolóhelyet működtet a kerületben, miközben 2020-ban több mint 31.000, 2021-ben pedig 24.968 darab ingyenes lakossági várakozási engedélyt adtak ki a kerületben állandó lakcímmel rendelkezők részére az Önkormányzat saját beszámolója szerint. Újlipótvárosban azonban ezek az arányok kiemelkedően rosszak: a Dráva utca – Váci út – Szent István körút – Duna által behatárolt városrészben 6.503 közterületi parkolóhely található, míg ugyanerre a területre 2020-ban 9.960 darab, 2021-ben pedig 8.300 darab ingyenes várakozási engedélyt adtak ki, vagyis az összes rendelkezésre álló hely közel 130%-ának megfelelő számút még 2021-ben, a második autóra vonatkozó kedvezmények csökkentését követően is.

Részlet a XIII. kerületi Önkormányzat által készített Újlipótvárosi Mobilitási Terv 2022-es beszámolójából: a kiadott ingyenes parkolási engedélyek száma minden évben meghaladja a ténylegesen rendelkezésre álló parkolóhelyek számát.

A helyzet megoldása érdekében csökkenteni szükséges a lakosság részéről érkező parkolási keresletet. Ez megvalósítható a jelenleg a lakosság számára nyújtott túlzó, fenntarthatatlan mértékű kedvezmények racionalizálásával, az így befolyó összegből pedig alternatív lehetőségek támogatásával kell ösztönözni a lakosságot a közlekedési szokásaik megváltoztatására. Józsefváros és Újbuda példája sikeresen bemutatta azt, hogy ezek a változások nem csak hogy pozitív irányba befolyásolják a parkolási és közlekedési helyzetet, de a korábban gondolt politikai kockázatot sem hordozzák magukban.

4. Túl kevés árurakodó hely

Jellemző probléma a területen a szabálytalanul csak rövid ideig megálló, várakozó gépjárműveké. Erre az Önkormányzat is utal az általa készített “Beszámoló az Újlipótváros közlekedésbiztonságát szolgáló mobilitási terv cselekvési programjának megvalósulásáról, javaslat a további feladatokra” elnevezésű dokumentumában. Az Önkormányzat tehát felismerte a problémát, és maga is a koncentrált rakodóhelyek számának bővítését jelölte meg lehetséges megoldásként.

A rövid idejű megállásokra, vagy rakodási tevékenységre kijelölt helyek azonban a mai napig sem készültek el, így a probléma továbbra is állandó és mindennapos. A megvizsgált 191 darab helyszín közül mindössze 24 helyen található kijelölt rakodóhely, vagyis a belső-újlipótvárosi utcaszakaszok több mint 87%-án nincs kijelölt lehetőség rövid idejű megállásra, árurakodásra.

A civilek azt kérik, hogy az Önkormányzat lépjen fel kezdeményezőként az ügyben: a helyi vállalkozások bevonásával és társfinanszírozásával alakítsanak ki legalább 1 darab rakodóhelyet oldalanként minden egyes belső-újlipótvárosi utcaszakaszon.

A teljes vizsgálati és javaslati csomag (26 oldal) elérhető az alábbi weboldalon keresztül:
https://ajardaagyalogosoke.hu/api.php/images/document/9423472/JavaslatBels-jliptvrosparkolsirendjnekgyalogosbartfejlesztsre-web.pdf

Hozzászólások

Írd ide a hozzászólásod:

Leave a reply

Kerékpár magazin - Bikemag.hu - Hírek, tesztek, versenyek
Logo