fbpx

Új módosító indítvány az MKSZ-közgyűlés előtt

A Simonyi Ákos vezette MKSZ XXI. munkacsoport, az Eisenkrammer Károly (VUELTA SE) által az alapszabály tervezethez benyújtott módosított javaslatának közös megegyezéssel történt további módosításának támogatásáról döntött a Magyar Kerékpársportok Szövetségének február 25-ei közgyűlése előtt.

Alább olvasható a módosító indítvány közgyűlési elfogadásra váró változata, melyet a szavazásra jogosultak a közgyűlésen is kézhez kapnak.

Tisztet Kerékpáros Egyesületek!

Az MKSZ 2012. február 25-re kiírt alapszabály módosító és tisztújító közgyűlése kapcsán tett módosító javaslatomat az alábbiak szerint módosítom. Aláhúzva, kövérrel szedve a módosítások.

Az alapszabály módosítás alapvető törekvéseivel egyetértek, miszerint az eddigi szakszövetségi – szakági szövetségi struktúrát egy „egyszövetségi” rendszer váltsa fel. Ennek előnyeiről nem írnék, ezt megtették már mások. Fontosnak tartom azonban, hogy a szakmai struktúra ne sérüljön, hanem sokkal inkább erősödjenek azok a szövetségen belüli szakmai testületek, fórumok, bizottságok, amelyek hatékonyan tudják irányítani az adott területeket, és képviselhetik a hozzájuk tartozó egyesületek, sportolók, versenyszervezők érdekeit az elnökség felé. Hasonló okból szükségesnek tartom, hogy – amennyiben az erre vonatkozó igény felmerül – megyei, területi szinten is lehetőség legyen az érdekérvényesítő, szabályozó testület létrehozására; az eddigi területi, megyei szövetségek helyett területi, megyei igazgatóságok formájában.
A fenti célok elérése érdekében javaslok néhány módosítást a közgyűlés elé kerülő Alapszabály tervezeten. Meggyőződésem, hogy ha az Alapszabályban megfelelő módon biztosítjuk a szakágak önállóságát, az biztosítéka lehet a jövőbeni minőségi szakmai munkának is. Mivel a jelenlegi tervezet nem fektet kellő hangsúlyt ezekre a kérdésre, így kérem a Tisztelt közgyűlést, hogy a lenti javaslataimat is vegye napirendre.

A Vuelta Sportegyesület MKSZ alapszabály módosítási javaslatának új változata:
Az Alapszabály VI. A SZAKSZÖVETSÉG SZERVEZETE 14.§ (1) pontja kiegészül az alábbiakkal:

(1) A Szakszövetség szervei:
a) Szakági bizottságok (az 1.§ -ban meghatározott szakágakban)
b) Megyei és/vagy területi igazgatóságok vagy bizottságok
Megjegyzés: a fenti két pont számozása, értelemszerűen változik annak függvényében, hogy hová kerül a felsorolásban.

Indoklás:
A kerékpár sportág hagyományosan, szakmailag egymástól elkülönülő területekből áll. Ezen területek némelyike között nincs átjárás (példa: országút és trial, vagy terem és mountain bike), de az egymáshoz sportszakmailag közelebb álló szakágak (mtb cross country és országút) is önálló versenyrendszerrel, specializálódott egyesületekkel, nemzetközileg is elkülönülő struktúrával működnek. Ennek megfelelően az egyes szakágak szakmai vezetése, irányítása, koordinálása szükségessé teszi szakmai alapon felálló szakági bizottságok létrehozását. Az eddigi, jogi személyiséggel felruházott szakági szövetségek megszüntetése csak a jogi, pénzügyi önállóság elvesztésére vonatkozhat. A sportág működőképességének fenntartása érdekében szükséges sportszakmai kérdésekben döntési, döntés előkészítő feladatkörrel felruházott szakági bizottságok létrehozása és működtetése. Javaslatom alapján az eddigi három szakági szövetség helyett minden szakág (összesen 10) saját szakági bizottságot működtetne. Ez által lenne felelőse, „gazdája” olyan kisebb szakágaknak is, amelyek eddig egy nagyobb szakági szövetség alá tartoztak (például terep vagy trial).

A szakági bizottságok működésének leírására az alábbi szövegjavaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

35. §
Szakági bizottságok

(1) Az Elnökség a pályakerékpár, országúti kerékpár, terep kerekpár, teremkerékpár, mountain bike cross country, mountain bike lejtős, trial, BMX, szabadidős és fogyatékos szakágakban kifejtésre kerülő sporttevékenységek hatékonyabb koordinálása, magasabb szintű kifejtése, végzése érdekében az alábbi szakági bizottságokat hozza létre:
a) Pályakerékpár szakági bizottság,
b) Országúti kerékpár szakági bizottság,
c) Terep kerekpár szakági bizottság
d) Teremkerékpár szakági bizottság
e) Mountain bike cross country szakági bizottság,
f) Mountain bike lejtős szakági bizottság,
g) Trial szakági bizottság,
h) BMX szakági bizottság,
i) Szabadidős szakági bizottság
j) Fogyatékos szakági bizottság

(2) Az Elnökség a Szakági Bizottságok elnökét és tagjait előzetes pályázat alapján az elnökség mandátumához igazodva, legfeljebb 4 éves időtartamra választja meg. A bizottság létszámát az Elnökség annak megválasztásakor oly módon állapítja meg, hogy az biztosítja az adott bizottság zavartalan munkavégzését, de a Bizottságok tagjainak száma 3 főnél kevesebb nem lehet.

(3) A szakági bizottságok minden az adott szakágat érintő kérdésben véleményt nyilváníthatnak, mely írásos beadványokat – amennyiben az SZMSZ által meghatározott körbe esnek – az Elnökség a hozzá megérkezését követő Elnökségi ülésen tárgyalni köteles. Az Elnökség köteles továbbá, minden az adott szakág sportirányítását érintő kérdésben történő döntéshozatal előtt írásban az adott bizottság véleményét kikérni. Az adott vélemény ismeretében meghozott eltérő döntés tartalmát pedig az Elnökség indokolni köteles. A Bizottságok Elnökei évente kötelesek az Elnökségnek a Bizottságuk működéséről írásban beszámolni. Az Elnökség a tárgyi beszámolók alapján köteles a saját, a közgyűlés elé terjesztésre kerülő szakmai beszámolójában részletesen beszámolni az egyes szakágak helyzetéről, állapotáról. A Szakági bizottságok feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a továbbiakban Szakszövetség Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-ben az Elnökség meghatározza azon sportirányítási területeket és hatásköröket, amelyekben a Szakági Bizottságok önálló döntési jogkörrel bírnak.

A munkacsoport eredeti programjával kapcsolatos információk IDE KATTINTVA olvashatók

Hozzászólások

Írd ide a hozzászólásod:

Leave a reply

Kerékpár magazin - Bikemag.hu - Hírek, tesztek, versenyek
Logo