fbpx

Reakció Katona Kálmán MMTBSzSz-tisztújítást megkérdőjelező közleményére

Az október 18-ai MMTBSzSz-közgyűlés

Az október 18-ai MMTBSzSz-közgyűlés

Az Magyar Mountain Bike Szövetség (MMTBSzSz) részéről érkezett reagálás Katona Kálmánnak a http://mksz.sport.hu oldalon olvasható közleményére, amiről ma reggel adtunk hírt:

Tisztelt Sporttársak!

A szövetség honlapján 2014.10.30-ai dátummal Katona Kálmán, az MKSz elnöke, az MMTBSzSz lemondott elnöke közleményben tudatta álláspontját a kerékpársportban érdekelt klubokkal, a 2014.10.18-án megtartott MMTBSzSz tisztújító közgyűléssel kapcsolatban. A közlemény itt olvasható:

http://mksz.sport.hu/mksz-informaciok/mksz-hirek-kozlemenyek/685-kozlemeny

Az alábbiakban az MMTBSzSz 2014.10.18-án megválasztott Felügyelő Bizottsága elnökének, dr. Princzinger Péternek,és a közgyűlésen jegyzőkönyvvezetőként közreműködő ügyvédnek, dr. Kovács Kristófnak a jogi álláspontját olvashatjátok, a közlemény pontosan idézett mondataihoz fűzve.

„Közlemény az alapszabály-ellenesen és jogszabálysértő módon 2014.10.18-ára összehívott MMTBSZSZ tisztújító közgyűléssel kapcsolatban:” 

A közlemény tárgyszerűnek tűnő alcímével lényegében tényként közli, hogy a 2014.10.18-ára kitűzött MMTBSzSz közgyűlés jogszerűtlenül került összehívásra. Ezzel kapcsolatban le kell szögezni, hogy (az egyébként lemondott) elnöknek nincs olyan jogköre, hogy a közgyűlés összehívásának jogszerűségét (vagy jogszerűtlenségét) „megállapítsa”.

„a közgyűlést nem az arra jogosult hívta össze (összehívásra az elnökség határozata alapján az elnök, illetve az alapszabályban meghatározott esetben a felügyelő bizottság elnöke jogosult)”

Maga a 2014.08.03-án megtartott közgyűlés – tehát a szakági szövetség legfőbb döntéshozó szerve – döntött a rendkívüli közgyűlés összehívásáról, és az augusztus 3-án megtartott közgyűlés tűzte ki az október 18-ai időpontot. Ez az augusztus 3-ai közgyűlési határozatok kivonatából megállapítható, ami a szakági szövetség honlapján elérhető: http://mksz.sport.hu/monti/mtb-hatarozatok/670-mtb-kozgyules-2014-augusztus-3

Az elnökség a közgyűlés döntését hajtotta végre, amikor a szövetség honlapján való meghirdetéssel összehívta a rendkívüli közgyűlést 2014.10.18-ra. Nyilvánvaló, hogy az elnökség (tehát az arra jogosult) hívta össze 2014.10.18-ra a közgyűlést, hiszen másnak nem is volt hozzáférése a honlaphoz. Feltételezzük, hogy az elnök (illetve az elnökség) maga is egyetértett a közgyűlés összehívásának jogszerűségével, hiszen ő maga tette fel a szövetség honlapjára a meghívót. A folyamat idáig volt jogszerű.

Arra viszont már nem volt joga az elnökségnek, hogy a közgyűlés időpontját, úgymond, „elhalassza” (a honlapon közzétett információ szerint november 22-ére), tehát éppenhogy az a közlemény volt jogszerűtlen, amellyel az elnökség ezt megkísérelte. Az augusztus 3-ai közgyűlés nem arról rendelkezett, hogy „valamikor” legyen rendkívüli közgyűlés, hanem arra, hogy október 18-án legyen.

„a közgyűlés meghívója nem a szövetség honlapján lett közzétéve”

Ha nem a szövetség honlapján lett volna közzétéve, akkor mi szükség lett volna erre a szövegre? „Tisztelt Egyesületi Vezető! A Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség (MMTBSZSZ) 2014. október 9. /1. határozata értelmében a 2014. október 18-ra összehívott RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS időpontját 2014. november 22-i időpontra módosítja, amelyre tisztelettel meghívom!” http://mksz.sport.hu/mksz-informaciok/mksz-hirek-kozlemenyek/681-mtb-rendkivuli-kozgyules-modositott-idopont Természetesen azért kellett így megfogalmazni az időpont-módosítási felhívást, mert előzőleg szintén a szövetség honlapján tették közzé az október 18-ra szóló meghívót. 

Tehát: Azok, akik megjelentek 2014.10.18-án, egy szabályosan összehívott közgyűlésen kívántak részt venni. Azok pedig, akik az ezt megelőző napokban értesítették erről az érintett sportszervezetek vezetőit, jogi értelemben nem új közgyűlést hívtak össze, hanem arra hívták fel a többi klub figyelmét, hogy van egy érvényesen megszületett közgyűlési meghívó, amely ugyan időközben „eltűnt” a szövetség honlapjáról, de a közgyűlés az eredeti időpontban meg lesz tartva.

„a közgyűlés helyszínét a közgyűlés előtti napon megváltoztatták”

A közgyűlési meghívó a közgyűlés helyszíneként a „szokásos” Rozmaring kertvendéglőt (1036 Budapest, Árpádfejedelem útja 125.) jelölte meg. Az adott időpontban azonban egy technikai körülmény miatt ott nem lehetett lebonyolítani a közgyűlést. Ezért a közgyűlésre érkezőket egy közeli, kb 200 méterre található másik helyszínre irányították. Az útbaigazítás egyértelmű volt, mindenki, aki a Rozmaring kertvendéglőben megjelent, pár perc séta után odaért a Lajos utca 76. szám alatt található helyszínre. Egyetlen egy érintett sportszervezet részéről sem érkezett olyan jelzés, hogy amiatt nem tudta gyakorolnia a jogait a közgyűlésen, mert nem találta volna meg a helyszínt. Ez a körülmény tehát a közgyűlés lefolytatását érdemben nem befolyásolta.

„a közgyűlésről szóló tájékoztatást a tagok felé nem volt teljes körű, egyes tagok nem kaptak meghívót.”

A fentieket részben ismételve: Maga az elnökség hívta össze a közgyűlést, a meghívónak a szövetség honlapján történt publikálásával, eredetileg az augusztus 3-ai közgyűlési döntésnek megfelelően 2014.10.18-ára. Tehát a tagok tájékoztatása teljes körű volt. Az elnökség ezt követően maga próbálta meg megakadályozni azt, hogy október 18-án megtartásra kerüljön a közgyűlés, emiatt többekben kialakulhatott bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy végül is lesz-e közgyűlés vagy nem. Ezt a körülményt azonban – melyet tehát az elnökség maga okozott – nem lehet eljárási hibaként azok szemére vetni, akik igyekeztek értesíteni a klubok vezetőit, és szorgalmazni a minél magasabb arányú részvételüket a közgyűlésen.

„Tekintettel a fenti tényállásra a 2014.10.18-i összejövetelen megválasztott elnökséggel az átadás-átvételi eljárást csak a Fővárosi Törvényszék jogerős határozatának kézhezvételét követően tudom megkezdeni.”

A 2014.10.18-ai közgyűlésen a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség tagszervezetei egy érvényesen összehívott, határozatképes közgyűlésen új elnököt és új elnökséget választottak. (Egyébként Katona Kálmán lemondási szándékának ismeretében.) A tisztségviselőket szabályosan jelölték, ők úgy nyilatkoztak, hogy a megbízatást megválasztásuk esetén vállalják, a közgyűlés pedig megszavazta őket. A jogviszonyuk létrejött, az új elnök és az új elnökség jogi értelemben ettől kezdve cselekvőképes. Az elnök személyében történt változás bírósági nyilvántartásba való bejegyzése visszamenőleges hatályú (lesz), hétköznapi nyelvre lefordítva: a bíróság utólag hagyja jóvá a változásokat. Az átadás átvételnek tehát semmilyen jogi akadálya nincs.

„Sajnálatos tény, hogy az érintettek nem értették meg, hogy az elnökség azért módosította 2014. november 22-re a közgyűlés időpontját, mert elegendő időt kívánt biztosítani egy alapszabályt minden szempontból betartó, teljes tisztújítás lebonyolítására.”

A történtek szempontjából közömbös, hogy az elnökség miért akarta módosítani a közgyűlés időpontját. A szakági szövetségnek nem az elnökség, hanem a közgyűlés a legfőbb döntéshozó szerve. Az elnökség pedig a közgyűlés döntéseinek végrehajtó szerve.

Az elnökségi határozat kivonata szerint az időpont módosítást a felügyelőbizottság elnökének lemondása folytán előállt helyzet indokolta:  http://mksz.sport.hu/monti/mtb-hatarozatok/680-hatarozatok-2014-oktober-9 . A felügyelő bizottság elnökének lemondása azonban – az elnökségi határozat kivonatban írtakkal ellentétben – nem lehetett megfelelő indoka az időpont-módosításának. Ugyanis a FEB elnök lemondásától (október 3.) számítva rendelkezésre álló idő az Alapszabályban meghatározott valamennyi határidőt figyelembe véve megfelelő volt új napirend felvételére [16. § (3) bek.], új jelölésre [19. § (2) bek.]. Sőt, ebből a szempontból éppenhogy szerencsés körülmény volt, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívása már megtörtént [20. § (2) bek].

Megjegyezzük végül,hogy a szövetség honlapján publikált elnökségi határozat kivonatból nem állapítható meg, hogy határozatképes volt-e egyáltalán az az elnökségi ülés, amelyen döntés született a közgyűlés időpontjának 10.18-ról 11.22-re történő halasztása tárgyában, kik vettek rajta részt, és közülük hányan és hogyan szavaztak a kérdésben.

 

dr. Princzinger Péter

dr. Kovács Kristóf

 

Hozzászólások

Írd ide a hozzászólásod:

Leave a reply

Kerékpár magazin - Bikemag.hu - Hírek, tesztek, versenyek
Logo
Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért, tovább lépve elfogadod a cookie-k használatát. Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről.
Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért, tovább lépve elfogadod a cookie-k használatát. Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről.