Bikemag - a kerékpár magazin

Közvélemény-kutatás szabályzat és adatkezelési nyilatkozat

A közvélemény-kutatás és a sorsolás célja
A sorsolás szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból kapcsolat felvételi listát állít össze a regisztráló személyek előzetes és önkéntes, teljes körű tájékoztatást követően megadott hozzájárulása alapján az összegyűjtött adatokat bizalmasan kezeli és harmadik félnek nem adja át.

A közvélemény-kutatás során, önkéntesen, a fenti cél ismeretében az általad megadott személyes adataidat, valamint kérdéseinkre adott válaszaidat tároljuk. A kérdésekre adott válaszokat kiértékeljük, harmadik fél részére csak a kiértékelés eredményét adjuk át, melyből az egyes válaszadók személyes adatai és preferenciái nem visszafejthetők.
A kutatás során begyűjtött adatokat és információkat csak a nyereménysorsolás céljából használjuk és tároljuk.

Közvélemény-kutatás sorsolás szabályzat

1. A kutatás időtartama

A kutatás kezdete: 2020. március 15.
A kutatás vége: 2020. március 31. 23:59:59
Sorsolás: 2020. április 2.

2. A kutatás szervezője
A kutatás technikai lebonyolítását a survio.com rendszerén keresztül a Bikemag.hu Kft. (1126 Budapest, Németvölgyi út 18. 2. em. 7.) végzi.

3. Nyeremények

A nyereményekért kattints erre a linkre.

4. A sorsolásba kerülés feltételei és a sorsolás szabályzata
A sorsolásba kerülés feltétele, hogy a felhasználó az 1. pontban meghatározott időtartam alatt kitölti a közvélemény-kutatás kérdőívét, melyeken saját nevével és érvényes e-mail címmel regisztrál a sorsolásra az erre a célra létrehozott felületen. A részvétel önkéntes. Szervező a jogosulatlan felhasználásból illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció miatt. A sorsolásba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes regisztráció esetén az érvénytelen regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson nem vehet részt.

5. A nyertesek kiválasztása
A díjak véletlenszerű sorsolás útján kerülnek kisorsolásra, a www.random.org véletlenszám generátor segítségével. A sorsoláson részt vesznek a 4. és 6. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő felhasználók, akik sikeresen regisztráltak a sorsolásba. A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről, továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított e-mail hozzáférés miatt. Ha a Szervező email-en keresztül ismételten sem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben kártérítési igénnyel nem élhet. Szervező vállalja, hogy e-mailes értesítés esetén az értesítő kiküldésétől számítva 48 órát vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes jogosultsága elvész.

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, azok valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes(ek) helyére.

A játékban nem vehetnek részt a 2. pontban meghatározott cég munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.

6. Részvételi feltételek
A sorsolásban kizárólag azon 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakcímmel és érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a kutatás meghirdetett időtartama alatt önkéntesen kitöltik a kérdőíveket és regisztrálnak a sorsolásra.

A sorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és a 7. pontbeli Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek. A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a sorsolásról szóló oldalon az adatait (név) nyerés esetén nyilvánosságra hozza a sorsolást követően és elérhetővé tegye az eredmény kihirdetésétől számított 30 napon keresztül.

7. Adatkezelési szabályok
A nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A felhasználó a regisztrációval feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott adatait a 2. pontban meghatározott Szervező visszavonásig, Adatkezelőként, a 8. pontban megjelölt célból kezelje.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

A regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az Adatkezelőnél az alábbi elérhetőségeken, online vagy postacímükön postai úton lehet leiratkozni, valamint a hozzájáruló nyilatkozatot visszavonni: admin@bikemag.hu e-mail címen vagy postai úton a Szervező 2. pontban szereplő címén.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az általad megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a személyes hozzájárulás nélkül nem adjuk ki.

A regisztrációval hozzájárulsz ahhoz, hogy a kérdőíven megadott adataidat sorsolási célból a visszavonó nyilatkozatodig az Adatkezelők kezeljék.

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük, mérlegeld a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok
Hozzájárulok, hogy a Bikemag.hu Kft. a sorsolással és a díjakkal kapcsolatban a regisztrációnál megadott e-mail címemre elektronikus levelet küldjön. Hozzájárulok, hogy a Szervező adataimat sorsolási célból visszavonásig kezelje.